Septima Terrænprofil

Detaljeret terrænprofil baseret på data fra Danmarks Højdemodel

Med Septima Terrænprofil kan brugerne let få en detaljeret terrænprofil baseret på data fra Danmarks Højdemodel i fuld opløsning - det vil sige 0,4 meters grid.

Når brugeren har tegnet en linie, sendes linien til Septimas server, der udtrækker alle højdepunkter langs linien. Således udtrækkes en højdeinformation for rundt regnet hver 2 meter langs linien. Serveren udtynder disse punkter, så der kun returneres det antal punkter, som er nødvendige for at beskrive terrænprofilen med en vis tolerance.

Der kan laves terrænprofiler for linier, som en bruger selv indtegner, eller fra eksisterende geometrier - for eksempel en rute indlæst fra en GPS. Det er også mulig at kombinere Septima Terrænprofil med en rutetjeneste og på den måde få vist profilen for en hel tur.

Septima Terrænprofil er en service, der let kan integeres i andre systemer. Septima har udviklet et modul til Spatial Suite og en komponet til Open Layers. Kontakt os, hvis du ønsker at få Septima Terrænprofil integreret i din egen løsning.

Septima Terrænprofil