Septima Filereader til Spatial Suite

Få mere ud af din Spatial Suite installation.

Septima Filereader til Spatial Suite

Med Septima Filereader bliver det muligt at trække en shapefil direkte ind i Spatial Suite og få data vist med det samme oven på egne data. Når en fil trækkes ind, vises geometrien som en arbejdsgeometri. Det betyder, at det efterfølgende er muligt at anvende geometrien til andre formål i Spatial Suite, eksempelvis som udgangspunkt for en konfliktsøgning. Brugeren kan naturligvis også modificere geometrierne på samme måde som andre objekter, der findes i arbejdsgeometri laget.

Septima Filereader fungerer også sammen med arbejdsområder i Spatial Suite. På den måde kan man arbejde videre med de geometrier der uploades.

Septima Filereader er meget let at anvende. Filer trækkes ind på kortet fra stifinderen - lettere kan det ikke gøres. Modulet understøtter shapefiler - udvidelser med andre formater følger. Der er en begrænsning på 200 geometrier, og Septima Filereader kræver en nyere browser.