QGIS

Vi støtter, udvikler og underviser

Læs mere

Velkommen til et stærkt univers

Med QGIS får du et open source GIS, der er gratis at anvende og installere. Hos Septima har vi mange års erfaring med udvikling og brug af QGIS, og vi vejleder og hjælper dig gerne i gang.

Migrering til QGIS

Skiftet til et andet GIS-software kræver omtanke samt en strategi for implementering, så forandringen bliver vel modtaget.

Overvejer du at skifte til QGIS, kan vi hjælpe med:

 • Analyse af hvorvidt QGIS dækker dit behov

Har du besluttet dig for at skifte til QGIS, kan vi hjælpe med:

 • Planlægning af processen
 • Installation af QGIS, fx udrulning gennem Citrix
 • Migrering til QGIS fx hvordan QGIS og plugins bedst understøttter din arbejdsproces
 • Integration mellem QGIS og Postgres
 • Kursus i QGIS

Support

Mangler du support til QGIS? Vi kan tilbyde supportaftale, hvor du kan ringe til os og få hjælp.

Ring til Mie og hør nærmere

+45 3168 3641

QGIS Server

QGIS er mere end blot et desktop produkt. Med QGIS Server kan du udstille dine data som WMS/WFS med stilart, skalabaseret visning og labels opsat i QGIS Desktop. QGIS Server gør det således let at udstille data.

Vi hjælper dig gerne i gang med QGIS Server, bl.a.:

 • Installation
 • Opsætning
 • Vejledning i brug og drift

Integration med Septima Widget

Brug QGIS Desktop til at lave en flot kortopsætning (symbolisering, skalabaseretvisning og labels) samt opsæt printskabelon. Integrere let denne kortopsætning og printskabelon på webside med Septima Widget. Dette kræver ingen konfiguration af Septima Widget.

Her et eksempel på hvordan QGIS Desktop er brugt til at opsætte et baggrundskort, og hvordan dette kort er integreret på webside med Septima Widget.

Webmodul til automatisk oversættelse af WMS/WFS-lag fra QGIS til brug i Spatial Suite

Vi har udviklet et webmodul, der kan oversætte WMS og WFS udstillet med QGIS Server til XML-temaer, der kan hentes ind i Spatial Suite. Derved undgås dobbeltarbejde med opsætning af stilart i både QGIS og Spatial Suite. Kontakt os, hvis I ønsker adgang til dette webmodul.

Analyser

QGIS er et stærkt redskab til at lave geografiske analyser. Vi bruger ofte QGIS i vores analyser og kan hjælpe med råd og vejledning eller udførsel af dine analyser.

Nogle af de analyser som vi har lavet i QGIS:

 • Analyse af placering af radar for DMI
 • Udsigtsanalyser og visualisering i QGIS
 • ... og mange flere

Plugins

Mangler der en funktionalitet i QGIS? Måske kan denne funktionalitet laves som et QGIS-plugin. Hos Septima har vi stor erfaring med at udvikle QGIS-plugins til blandt andet søgninger, analyser og datahåndtering. Vi har bl.a. udviklet følgende plugins:

Septima Search til QGIS

Et søgefelt i QGIS, hvorfra det er muligt at søge i mange datakilder på éen gang, fx egne data, nationale tjenester (adresser, virksomheder mv.) og andre services (lokalplaner). Læs mere om Septima Search. Kontakt os for adgang til dette plugin.

Geosearch DK

Geosearch DK til QGIS er en søgeboks, der bruger SDFEs Geosearch service til at fremsøge, markere og derefter zoome til adresser, stednavne, postdistrikter, matrikelnumre, kommuner, opstillingskredse, politikredse, regioner og retskredse. Under indtastningen foreslår søgeboksen hele tiden en række muligheder, så brugeren ofte kun behøver at indtaste en del af for eksempel den ønskede adresse. Pluginet er tilgængeligt gennem QGIS officielle repository eller kan hentes via GitHub.

Qlr browser

Et plugin til let at administere og vise lag. Pluginet er udviklet i samarbejde med Ishøj Kommune, Frederikssund Kommune og Haderslev Kommune. Pluginet er tilgængeligt gennem QGIS officielle repository eller kan hentes via GitHub.

Rute

Rute-pluginet benytter Septimas stærke ruteserver, som dagligt opdateres med de sidste nye data fra OpenStreetMap. Pt. kan der beregnes ruter for biler, cykler og større transportfartøjer (busser, lastbiler). Med rute-pluginet kan man:

 • Beregne ruter fra A til B direkte i QGIS. Ruten optræder som et linje-lag i QGIS, mens rutevejledningen vises som et punktlag med et punkt for hver rutevejledning.
 • Beregne ruter fra alle punkter i et lag til alle punkter i et andet lag. Dette kan for eksempel bruges til at beregne køretiden fra foreslåede placeringer af en brandstation til samtlige adresser i oplandet. Dermed kan den mest optimale placering med hensyn til køretid nemt bestemmes. Pluginet kan også bruges til at tage højde for elevernes cykleafstand ved dannelse af skoledistrikter.
 • Beregne den meste optimale rute mellem flere punkter ved hjælp af travelling-salesman-algoritme.

Kortforsyningsplugin

Et plugin, der gør det nemt at hente data fra Kortforsyningen ind i QGIS. Plugin er tilgængeligt gennem QGIS officielle repository eller kan hentes via GitHub.

Datafordeler-plugin

Et plugin, der gør det nemt at hente data fra Datafordeleren ind i QGIS. Plugin er tilgængeligt gennem QGIS officielle repository eller kan hentes via GitHub.

Metadata-db-linker

Et plugin, der gør det muligt at tilføje metadata ved oprettelse eller import af data til postgresql med DB-manager i QGIS samt tilføje metadata til eksisterende filer. Metadata kan opmærkes automatisk ved hjælp af Taxon kle-service. Pluginet er udviklet i samarbejde med Ishøj Kommune.

Septima Flow

Septima Flow er en simulering af, hvor væske fra udslip for eksempel løber hen. Simuleringerne foretages på en forbedret udgave af Danmarks Højdemodel. Brugeren vælger et QGIS-lag, hvorefter Septimas server for hver geometri beregner, hvor væsken løber hen, hvis der sker et udslip langs randen af geometrien. Kontakt os, hvis du ønsker adgang til dette plugin.

Kurser

Generelt QGIS-kursus - næste kursusdato er ved at blive fastlagt

Dette kursus er interessant for dig, der bruger GIS-data og som godt vil bruge open source GIS-programmet, QGIS, til at vise, koble og søge i data. Kursusformen er en blanding af demonstrationer og prøv-selv-øvelser, så du får erfaring med selv at bruge QGIS. Der er plads til 8 personer på kurset, så vi er sikre på at der er god tid til den enkelte.

I løbet af kurset vil vi gennemgå og lave øvelser i følgende:

 • Introduktion til QGIS og QGIS versioner
 • Gennemgang af indstillinger i QGIS
 • Visning og eksport af data (vektorfiler, webservices og geokodning)
 • Eksport af data til andre datatyper
 • Tegne og redigere data, herunder oprettelse af nyt lag, digitalisering af objekter, redigering af eksisterende objekter. Vi gennemgår hvordan man digitaliserer så objekterne hænger sammen (‘snapper’), samt hvordan man får lavet effektiv digitaliseringsopsætning i QGIS
 • Information og data, søgning i og på tværs af data
 • Symbolisering af data, labels og deling af stilarter
 • Visualisering af data på kort samt opsætning af kort med bl.a. tegnforklaring og målestok og eksport til pdf/png/jpeg
 • Hente vigtige plugins der udvider funktionalitet i QGIS
 • Gennemgang af muligheder for at få mere viden og hjælp til QGIS

Niveau: Kurset er målrettet dem der ikke har brugt QGIS før (men har arbejdet med GIS-data) og dem der har arbejdet en smule med QGIS og gerne vil lærer mere og have mere erfaring med QGIS.

Pris: 3500 kr ekskl. moms. Prisen inkluderer forplejning og kursusmateriale. Der skal minimum være 5 tilmeldt førend kurset oprettes. Der er plads til 8 deltagere på kurset, så vi sikre, at der er tid til den enkelte.

Dato: Vi er ved at planlægge næste kursusdato, skriv til Mie (mie@septima.dk) hvis du vil høre mere.

Sted: Frederiksberggade 19, 2. sal, 1459 København K

Vil du deltage i kurset? Skriv til Mie (mie@septima.dk)

QGIS rasterkursus - næste kursusdato er ved at blive fastlagt

Kurset er målrettet folk, som gerne vil i gang, eller videre med, at arbejde med rasterdata i QGIS. De forskellige niveauer af erfaring med rasteranalyser i QGIS-erfaring bliver der taget højde for ved at have ekstra opgaver til dem, der bliver hurtigt færdig med opgaverne. Det er QGIS 2.18 der vil blive brugt i kurset. Kursusformen er en blanding af demonstrationer og prøv-selv-øvelser, så du får erfaring med selv at arbejde med rasterdata i QGIS. Der er plads til 8 personer på kurset, så vi er sikre på at der er god tid til den enkelte.

I løbet af kurset vil vi gennemgå og lave øvelser i følgende: Introduktion til at arbejde med rasterdata i QGIS

 • Introduktion til rasterlag
 • Metadata, bånd og histogram
 • Tildeling af koordinatsystem
 • Oprettelse af virtuelraster og pyramider, hvilket gør det let at arbejde med flere rasterlag, i flere zoomniveauer
 • Gode plugins til at arbejde med rasterdata
 • Symbolisering af rasterdatasæt, herunder farveskalaer og skyggevisning

Oprettelse og ændring af rasterdata

 • Ændring af celleværdier og reklassificering
 • Klip
 • Aggregering
 • Rastercalculator
 • Inkorporation af vektorlag i rasterdatasæt
 • Zonal statistics, dvs. statistik ud fra rasterdata

Terrænanalyser

 • Højdekurver, hældning og højdeprofiler
 • Identifikation af strømningsveje, lavninger og lavningernes opfyldningsniveauer ved forskellige regnhændelser
 • Analyse af oversvømmede områder ved havvandsstigning

Andre gode værktøjer til at arbejde med rasterdata

 • Udtræk af rasterværdier til punktdata
 • Og flere gode plugins, bl.a. til at arbejde med satelitdata

Pris: 3500 kr ekskl. moms. Prisen inkluderer forplejning og kursusmateriale. Der skal minimum være 5 tilmeldt førend kurset oprettes. Der er plads til 8 deltagere på kurset, så vi sikre, at der er tid til den enkelte.

Sted: Frederiksberggade 19, 2. sal, 1459 København K

Vil du deltage i kurset? Skriv til Mie (mie@septima.dk)

Skræddersyet kurser

Vi tilbyder QGIS-kurser skræddersyet til Jeres behov. Et kursus kan være af et par timers varighed til flere dage. Kursusindholdet kan være alt fra introduktion til QGIS til fokus på en specifik anvendelse eller funktionalitet.

Kontakt os, for flere detaljer og sparring om, hvilket slags kursus der passer jer.

QGIS 3 workshop - afholdes til QGIS Brugermøde 8/3-2018

Slides til workshoppen findes her

Data til workshoppen findes her