Tomme Boliger

Nu kan kommuner sikre en effektiv og kontinuerlig anvendelse af den eksisterende boligmasse

Læs mere

Systemet kort fortalt


  • Fuldt overblik over boliger, der står tomme
  • Understøtter boligreguleringslovens regler om ledige boliger - leje, andel og ejerboliger
  • Understøtter kommunes anvisningsret
  • Identificerer tomme boliger automatisk og håndterer tidsfrister

Listevisning af boliger

Septima Tomme Boliger - listevisning

Detaljevisning

Septima Tomme Boliger - detaljevisningMere om systemet


Systemet Tomme Boliger er et administrativt system til håndtering af tomme boliger i kommunen. Systemet identificerer tomme boliger og håndterer tidsfrister, dispensationer og begrundelser for at givne boliger står tomme. Løsningen er en moderne webbaseret løsning med integreret GIS-komponent.

Systemet adviserer sagsbehandlerne, når de opstillede kriterier for en tom bolig er opfyldt. Systemet håndterer endvidere advis, hvis en kendt tom bolig skifter ejer, ved udløb af dispensationer og afsluttede byggesager. Fra systemet er det muligt at lave statistiske udtræk på datoer, dispensationstyper med videre.

Datagrundlag til løsningen er oplysninger fra CPR og BBR. Systemet leveres med en standard integration til Ejendoms- og Miljødatabasen.

Systemet er udviklet af Septima i tæt samarbejde med Københavns Kommune.