Changelog

I alle releases er der, ud over nedenstående, også forbedringer til koden, eksempler og dokumentation.

2.10.5 (22.01.2020)

 • Rækkefølge på hvad der søges i respekteres nu.
 • Widget API: Listevisningen opdateres hvis der tilføjes data gennem API’et.

2.10.4 (17.01.2020)

 • Rettet en fejl i forbindelse med sorteringen af rækker i listevisningen.

2.10.3 (16.01.2020)

 • Rettet en fejl i listevisningen.

2.10.2 (16.01.2020)

 • Forbedringer til håndtering af paramtre.

2.10.1 (16.01.2020)

 • Løst problem med at hente data fra en service, der ikke benytter normal JSONP.

2.10.0 (16.01.2020)

 • Optimering af den måde data hentes på.
 • Mulighed for at bruge templates i hostnavnet til en service. Herved kan man f.eks. bruge dags dato som en del af kaldet eller tilføje forskellige betingelser når data hentes. Det kunne f.eks. være aktuelle dato.
 • Deaktivér caching af vektordata i browseren. Herved kan det sikres at seneste version af data altid hentes når en widget indlæses.
 • Forbedringer til “filter”, så filtreringen kan ske “server side”. Herved kan det optimeres hvor mange data, der hentes ud i browseren.
 • Udvidelse til “locate” funktionen så det er muligt for at kalde siden med URL parameterne “minResolution” og “wkt” og f.eks. få kortet til at navigere til positionen. Som ved “locate” funktionen generelt, kan positionen bruges til f.eks. at aktivere en “Konfliktsøgning” eller en “Find nærmeste”.
 • Ny mulighed for at styre hvilke lag, der skal være aktive i lagvælgeren vha. URL-parameter.
 • Tilsvarende mulighed for at styre dele af konfigurationen af “location” (brugerens aktuelle position) vha. URL-parameter.

2.9.0 (27.12.2019)

 • Ny version af Septima Search

2.8.8 (17.12.2019)

 • Hvis man har en custom CSS, der sætter baggrundsfarven på kortet på “canvas” elementet, opleves det nogle gange som om baggrundskortet mangler. Dette er nu rettet så det ikke er muligt at sætte baggrundsfarven på “canvas” mere. Hvis man har det behov, kan man sætte det på “.widget-map” i stedet.
 • Rettet slåfejl i kommuneplan funktionen.

2.8.7 (11.12.2019)

 • Mulighed for skins, der i første omgang er et eksperiment, der testes af hos enkelte kunder. Mere om det senere.
 • Rettet fejl i kommuneplan funktionen samt tilføjet ekstra information.

2.8.6 (08.12.2019)

 • Mulighed for at få en lukknap i konfliktsøgningsresultatet. Dette er specielt relevant når resultatet vises som infoboks i kortet.
 • Rettet fejl i kommuneplan funktionen.
 • Mulighed for nyt stadard design.

2.8.5 (04.12.2019)

 • Forbedringer til kommuneplan funktionen, så data kan hentes andre steder fra end blot plandata.dk.
 • Vis konfliktsøgningsresultat som en infoboks i kortet.

2.8.4 (03.12.2019)

 • Forbedringer til lagvælgeren, så den er foldet sammen fra start.
 • Ny visning til kommuneplan funktionen, så flere værdier fra datamodellen på Plandata.dk benyttes.

2.8.3 (28.11.2019)

 • Widget API: Rettet fejl i tegne- og målefunktion, så knapperne ikke vises dobbelt når setConfig kaldes flere gange.
 • Rettet fejl på mobile enheder, der gjorde at panorering først fungerede når kortet var i fokus.

2.8.2 (22.11.2019)

 • Mapillary i Septima Widget. Som noget helt nyt, er det nu muligt at integrere gadebilleder fra Mapillary direkte i Septima Widget.
 • Forbedringer til mapcontrols.
 • Nye muligheder for grafer samt en forbedret dokumentation.
 • Widget API: Udvidelse til “setView”, så man nu kan benytte koordinater i en anden projektion end kortet.

2.8.1 (12.11.2019)

 • Tilføjet understøttelse for læsning af Flatgeobuf filer.
 • Tilføjet understøttelse for shp-filer.
 • Ny funktion til “upload”, der gør det muligt at brugeren at tilføje egne data til kortet. Dette gøres med “drag and drop” ind i kortet. Formaterne Flatgeobuf (.fgb), GeoJSON (.geojson) og Shapefiler (.zip) understøttes.
 • Forbedring til konfliktsøgning.

2.8.0 (06.11.2019)

 • Udvidelse til “locate” funktionen så det er muligt for at kalde siden med URL parametrene “x” og “y” og f.eks. få kortet til at navigere til positionen. Som ved “locate” funktionen generelt, kan positionen bruges til f.eks. at aktivere en “Konfliktsøgning” eller en “Find nærmeste”.
 • Ny målefuntion, der giver brugeren mulighed for at måle afstande og arealer i kortet.
 • Ny mulighed for stiplede linjer med “lineDash”.
 • Forbedringer til “useStore”.
 • Listevisningens overskrifter skjules hvis listen ikke indeholder nogen rækker. Dette styres med CSS, så det kan styres, hvis der er behov for det.
 • Vis antal rækker i listevisningen, hvis man ønsker det.
 • Ny mulighed for at folde den enelte liste i listevisningen sammen.
 • Rettet fejl i Find Nærmeste, der gjorde at man fandt nærmeste i lag, der ikke var tændt.
 • Rettet præsentationsfejl i ruteberegningsfunktionen.
 • Ny mulighed for at forskyde renderingen af et objekt i kortet et antal meter eller pixels. Dette kan f.eks. bruges til at give indtryk af en slags skygge på objekter i kortet eller hvis flere objekter er placeret samme sted.
 • Forbedringer til “range” filteret inkl. opdateret design for dette filter.
 • Ny mulighed for at få en overskrift i lagvælgeren. Her er det ligeledes muligt at folde lagvælgeren ind og ud.
 • Få fuld kontrol over indholdet i lagvælgeren. Dette kan du bruge til at designe din helt egen lagvælger.
 • Septima Search opdateret til seneste version.
 • Vis hvad der er valgt direkte i søgefeltet.
 • Opdateret OpenLayers til seneste version.
 • Widget API: Nye events “layershow” og “layerhide” når der hhv. vises og skjules et lag via. Det er f.eks. når brugeren anvender lagvælgeren.
 • Widget API: Ny funktion til at skjule popup.

2.7.12 (09.10.2019)

 • Rettet fejl i lagvælgeren

2.7.11 (04.10.2019)

 • Rettet fejl i konfliktsøgningen

2.7.10 (02.10.2019)

 • Fjernet en enkelt log info, der kan give problemer i specielle tilfælde

2.7.9 (02.10.2019)

 • Brug data fra søgefeltet til at lave konfliktsøgningen med. Det behøver ikke altid være en geometri, der benyttes i forbindelse med konfliktsøgningen.
 • Rettet fejl i listevisningen, der gjorde at listen blev vist selvom laget var skjult efter at der blev navigeret i kortet.

2.7.8 (24.09.2019)

 • Forbedring til lagvælgeren, så de er muligt at få vist antallet af lag samt antallet af viste lag i en gruppe.

2.7.7 (23.09.2019)

 • Rettet mindre fejl i “Find nærmeste”.

2.7.6 (23.09.2019)

 • Bedre håndtering af data uden rækker i listevisningen.
 • Få vist hvad der er valgt i søgefeltet. Derudover er det her også muligt at fjerne markeringen i kortet.

2.7.5 (18.09.2019)

 • Ny version af Septima Search, hvor det bl.a. er muligt at angive antallet af tegn, der skal indtastes før der søges.
 • Brug “useStore” til at huske brugerens valg i lagvælgeren. Når brugeren kommer tilbage på siden, vil de samme lag være vist.
 • Bedre håndtering af nogle datakilder, der har en attribut, der hedder geometry, men ikke indeholder en geometri.

2.7.4 (06.09.2019)

 • Nye muligheder for at opdatere data via formular funktionen.

2.7.3 (05.09.2019)

 • Forbedringer til “reloadInterval”.
 • Bedre håndtering af rotation af kortet, så nordpilen ikke bliver skjult bag andre knapper.
 • Rettet fejl i listevisningen. Data, der blev skjult i kortet via lagvælgeren, blev ikke skjult i listevisnigen. Det gør de nu.
 • Rettet fejl i forbindelse med visning af flere widgets med søgefelt. Her kunne søgefeltet blive vist forkert i specielle tilfælde.
 • Mindre ændring til enkelte ikoner, herunder “Google street view”, “fullscreen” og “fullextent”

2.7.2 (30.08.2019)

 • Opdateret version af Septima Search, der håndterer nyt API fra DAWA.

2.7.1 (23.08.2019)

 • Rettet fejl, der gjorde at “zoomtolayer” funktionen ikke zoomede til alle lag, der blev angivet i “layers” parameteren.

2.7.0 (22.08.2019)

 • Widget API: Nye events “mapclick” og “maphover” når brugeren hhv. klikker i kortet eller flytter musen i kortet.
 • Forbedringer til formularfunktionen så det nu er muligt at gemme data i endnu flere datakilder.

2.6.6 (20.08.2019)

 • Mindre rettelse til afstandsberegner.

2.6.5 (13.08.2019)

 • Forbedringer til angivelse af kommunekode når der søges i flere kommuner. Listen med kommunekoder er nu gjort ensartet for alle services, så man altid angiver en liste (med tre tal pr kommune) separeret med et komma. Det er dog forsat også muligt at bruge pipe og mellemrum. Derudover er det også fortsat muligt at bruge “area” når man bruger “GeoSearch”.

2.6.4 (12.08.2019)

 • SVG ikoner og symboler i lagvælgeren bliver nu skjult når den klappes sammen.

2.6.3 (18.07.2019)

 • Ny funktion til beregning af afstande. Dokumentation og eksempler følger.

2.6.2 (17.07.2019)

 • Rettet fejl i frobindelse med søgning i IE.

2.6.1 (15.07.2019)

 • Rettet fejl i frobindelse med søgning.

2.6.0 (15.07.2019)

 • Ny version af Septima Search.
 • Mulighed for at vise forslag i søgefeltet for alle typer, som det gøres for adresser, selvom der er flere hits. Dette er kun gældende hvis man søger i flere typer.
 • Ruteberegning udviddet med luftlinjeafstande.
 • Brug template til overskriften i ruteberegningen. Herved kan man selv styre hvordan afstand/tid skal præsenteres.

2.5.13 (09.07.2019)

 • Forbedret brug af visning uden kort.
 • Mulighed for autofokus i søgefeltet er tilføjet. Brug med omtanke.
 • Mulighed for at fjerne markering fra søgefeltet når der klikkes i kortet.

2.5.12 (08.07.2019)

 • Slåfejl i forbindelse med de nye muligheder i konfliktsøgningen.

2.5.11 (08.07.2019)

 • Brug “paramNames” i forhindelse med “features_infohost”. Herved at det muligt at styre hvad der skal søges efter når brugeren klikker i kortet, ud fra f.eks. en URL-parameter.
 • Rettet fejl i “routing”, der gjorde at det ikke altid var den rigtige profil, der blev benyttet.
 • Rettet fejl i “filter”, der opstod i en speciel kombination af “lazyload” og “prerender” på “filter”.
 • Forbedret konfliktsøgning, så det nu er muligt at benytte zoom/resolution i forbindelse med søgningen. Herved kan man f.eks. justere buffer efter zoomniveau som man kan i “info”.

2.5.10 (29.06.2019)

 • Mulighed for at bruge de indtastende værdier i formularen til at danne en sigende tekst i fejl- eller bekræftelsesbeskeden.
 • Tekstfelter i formularen kan nu udfyldes med data via en template. Dette gør at man kan sammensætte og tilpasse teksten ud fra en eller flere værdier i data.

2.5.9 (20.06.2019)

 • Bedre mulighed for at style resultatet for en konfliktsøgning.
 • Bedre håndtering af “useStore”, så det er muligt at huske brugerens seneste kortudsnit.
 • Interne optimeringer i Widget API.

2.5.8 (13.06.2019)

 • Rettet en fejl, der gjorde at ikoner nogle gange ikke blev vist i Chrome. Version 2.5.7 løste ikke problemet.

2.5.7 (13.06.2019)

 • Rettet en fejl, der gjorde at ikoner nogle gange ikke blev vist i Chrome

2.5.6 (11.06.2019)

 • Rettet en fejl, der gjorde at cluster ikke virkede sammen med “addData”
 • Optimering af “hidden” i style, så det er nemt at skjule udvalgte features ud fra værdier i data

2.5.5 (07.06.2019)

 • Bedre håndtering af response fra service når formularfunktionen gemmer. Dette kan bruges til at styre hvad beskden skal være til brugeren. Hvis servicen f.eks. returnerer et ID på det, der er oprettet, så kan det vises for brugeren med det samme.

2.5.4 (07.06.2019)

 • Flere forbedringer til formularfunktionen, bl.a. bedre mulighed for at styre overskrifter samt mulighed for at sende brugeren videre til en anden side efter registreringen.

2.5.3 (06.06.2019)

 • Forbedringer til formularfunktionen, så den nu kan bruges til at opdatere data og ikke kun registrere nye data.

2.5.2 (02.06.2019)

 • Forbedret timing i “Find nærmeste”, så det er muligt at bruge funktionen sammen med “Locate” uden at have et kort.

2.5.1 (29.05.2019)

 • Mulighed for at angive “data” direkte på konfigurationen til “Find nærmeste”. Herved beregnes de nærmeste ved opstart med udgangspunkt i det punkt, der er angivet.
 • Rettet fejl i table. Fejlen opstod når man havde info på et lag, mens listevisning på et andet lag samtidig var aktiveret.

2.5.0 (22.05.2019)

 • Ny “flow”-funktion, der gør det muligt at vise, hvor vandet flyder hen.
 • Tilføjer crossOrigin til ikoner, så det er muligt at printe kort med billedikoner.
 • Bedre håndtering af højden på kortet efter print.
 • Deaktivér tegnefunktionen når der printes for at sikre at kortet er “rent”

2.4.2 (08.05.2019)

 • Skiftet ikon for infoboks-accordion, når der er flere hits. Herved er det muligt at skifte farve med CSS.
 • Analytics-funktionen er udvidet, så det er muligt at følge med i, hvad brugeren f.eks. vælger i søgefeltet.

2.4.1 (07.05.2019)

 • Bedre håndtering af flere hits i info
 • Forbedringer til selectlist i filter

2.4.0 (07.05.2019)

 • Widget API: Brug projektion fra data når de tilføjes
 • Forbedringer til Rutefunktioner - ny ruteservice, ændre rækkefølge på viapunkterne i en rute m.m.

2.3.2 (26.04.2019)

 • Optimeringer i Widget API

2.3.1 (26.04.2019)

 • Rettet mindre fejl i Widget API der opstod når man forsøgte at tilføje data umiddelbart efter API’et var initialiseret

2.3.0 (24.04.2019)

 • Rettet mindre fejl i Widget API
 • Ny mulighed for at joine flere data inden de anvendes i en widget

2.2.1 (12.04.2019)

 • Forbedringer til Widget API, der gør at alle funkioner kan kaldes med det samme, selvom de bagvedliggende kald er asynkrone
 • Rettet en mindre fejl hvis data kun indeholdt geometri

2.2.0 (11.04.2019)

 • Brug formular sammen med ArcGIS
 • Nye muligheder i forbindelse filter på datointerval, så det er muligt at styre hvordan overlappet skal være mellem data og det valgte interval
 • Nyt event “featureadded” tilføjet til Widget API

2.1.8 (28.03.2019)

 • Rettet problem med scroll når listevisningen var sorteret
 • Tilpasset dokumentation og kode, så “layername” bruges i stedet of “layer_name”. Koden er dog baggudkombatibel

2.1.7 (25.03.2019)

 • Forbedret adressesøgning i formular, så det er nemmere for brugeren at vælge den rigtige adresse
 • Rettet en fejl i print. Fejlen opstod når der kun var ét lag og man ikke kunne zoome længere ind i kortet

2.1.6 (21.03.2019)

 • Forbedringer til HTML funktionen, så der er bedre mulighed for at bruge en template, der ligger i en fil

2.1.5 (20.03.2019)

 • Rettet fejl i formular
 • Forbedringer til enkelte filtre

2.1.4 (07.03.2019)

 • Forbedrinrger til formular

2.1.3 (05.03.2019)

 • Angiv type til sortering i listevisning. Herved er det muligt at sortere tal rigtigt
 • Brug sigleTile for WMS lag fra Kortforsyningen
 • Forbedring til Search
 • Forbedringer til filter

2.1.2 (04.03.2019)

 • Bedre kontrol med hvad der er valgt i et filter

2.1.1 (01.03.2019)

 • Forbedringer til style i forskellige zoomniveayer
 • Brug af URL-params til udfyldning af felter i formularen

2.1.0 (01.03.2019)

 • Sortering af data i listevisningen. Både indledningsvis, men også mulighed for brugeren selv kan skifte sorteringsrækkefølgen
 • Ny version af Septima Search. Dette betyder at søgning på stednavne nu kræver sin egen driver
 • Utility funktioner tilføjet

2.0.18 (26.02.2019)

 • Mindre fejlrettelser

2.0.17 (26.02.2019)

 • Forbedret animation ved f.eks. “Find nærmeste”

2.0.16 (25.02.2019)

 • Forbedringer til søgefunktionen, så det nu er muligt at vise en popup for det objekt, der er blevet markeret i kortet
 • Mulighed for at bruge en rute som geometryProxy til søgning, men også som data i kortet

2.0.15 (22.02.2019)

 • Forbedringer til “Directlink”

2.0.14 (21.02.2019)

 • Håndtering af tekst i range filter

2.0.13 (21.02.2019)

 • Forbedringer til “Find nærmeste”
 • Generel dokumentation af “zoomOptions”, da den samme konfiguration går igen i flere funktioner

2.0.12 (21.02.2019)

 • Forbedring til “Range” filter, så det nu er muligt at bruge “splitString” til at definere værdierne i ét felt
 • Ny forbedret ruteservice
 • ZoomOptions i Locate funktionen
 • Fjern markering i kortet når konfliktsøgningsresultatet fjernes

2.0.11 (11.02.2019)

 • Mulighed for at disable modify når der tegnes i kortet

2.0.10 (08.02.2019)

 • Bedre håndtering af underscore/lodash
 • Mere kontrol til markering i kortet ved “Find nærmeste”
 • Angiv teksten til “Overlay” i konfigurationen

2.0.9 (04.02.2019)

 • Mulighed for at styre hvordan der scrolles når et objekt markeres i listevisningen
 • Omskrivning af måden dokumentationen genereres

2.0.8 (01.02.2019)

 • Bedre håndtering af fejl fra services i en konfliktsøgning

2.0.7 (28.01.2019)

 • Mulighed for at benytte params til WMS lag
 • Mulighed for luk-knap på et konfliktsøgningsresultat

2.0.6 (24.01.2019)

 • Forbedringer til Locate funktionen
 • Mulighed for at gøre enkelte drivere “silent”
 • Forbedringer til konfliktsøgningen, bl.a. mulighed for at vise en alternativ tekst hvis der ikke er nogen hits

2.0.5 (21.01.2019)

 • Markering af vej ved søgning på adresse

2.0.4 (21.01.2019)

 • Mulighed for at kalde Datafordelerens REST service
 • Mulighed for at hente eksterne biblioteker til brug i templates

2.0.3 (20.01.2019)

 • Mulighed for at gøre søgningen “silent”
 • Forbedret håndtering af projektioner, herunder i konfliktsøgningen
 • Mulighed for at skjule et resultat af en konfliktsøgning

2.0.2 (18.01.2019)

 • API: Nyt konfligtsøgningsevent

2.0.1 (17.01.2019)

 • API: Tegneevents returnerer i samme projektion som laget, der tegnes i
 • Forbedringer til Septima Map

2.0.0 (16.01.2019)

 • Officiel lancering af Widget API inkl. dokumentation
 • Forbedringer til søgefeltet bl.a. på små skærme
 • Nye muligheder i forbindelse med styling af cluster
 • Info begrænses til hvilke zoomniveauer et lag vises i
 • Ny mulighed for at lave horisontale listevisninger. Dette er f.eks. anvendeligt på mobile enheder.
 • Ny funktion, der viser en spinner når løsningen venter på langsomme vektordata
 • Opdaterede biblioteker
 • Tilgængelighedsforbedringer til bl.a. listevisning og lagvælger
 • Rettede tekster, herunder tooltip på zoomknapperne
 • Ny version af Septima Search samt forbedret CSS
 • Adressesøgningen skiftet til DAWA
 • Mindre forbedringer til ruteværktøjet
 • Rettet fejl i “Zoom til startudsnit”
 • Forbedringer til Widget API, så det nu er muligt at vises en popup samt lytte på events for click og hover.
 • Forbedret dokumentation