Changelog

I alle releases er der, ud over nedenstående, også forbedringer til koden, eksempler og dokumentation.

2.5.0 (22.05.2019)

 • Ny “flow” funktion, der gør det muligt at vise hvor vandet flyder hen.
 • Tilføjer crossOrigin til ikoner, så det er muligt at printe kort med billedikoner.
 • Bedre håndtering af højden på kortet efter print.
 • Deaktivér tegnefunktionen når der printes for at sikre at kortet er “rent”

2.4.2 (08.05.2019)

 • Skiftet ikon for infoboks accordion når der er flere hits. Herved er det muligt at skifte farve med CSS.
 • Analytics funktionen er udvidet, så det er muligt at følge med i hvad brugeren f.eks. vælger i søgefeltet.

2.4.1 (07.05.2019)

 • Bedre håndtering af flere hits i info
 • Forbedringer til selectlist i filter

2.4.0 (07.05.2019)

 • Widget API: Brug projektion fra data når de tilføjes
 • Forbedringer til Rutefunktioner - ny ruteservice, ændre rækkefølge på viapunkterne i en rute m.m.

2.3.2 (26.04.2019)

 • Optimeringer i Widget API

2.3.1 (26.04.2019)

 • Rettet mindre fejl i Widget API der opstod når man forsøgte at tilføje data umiddelbart efter API’et var initialiseret

2.3.0 (24.04.2019)

 • Rettet mindre fejl i Widget API
 • Ny mulighed for at joine flere data inden de anvendes i en widget

2.2.1 (12.04.2019)

 • Forbedringer til Widget API, der gør at alle funkioner kan kaldes med det samme, selvom de bagvedliggende kald er asynkrone
 • Rettet en mindre fejl hvis data kun indeholdt geometri

2.2.0 (11.04.2019)

 • Brug formular sammen med ArcGIS
 • Nye muligheder i forbindelse filter på datointerval, så det er muligt at styre hvordan overlappet skal være mellem data og det valgte interval
 • Nyt event “featureadded” tilføjet til Widget API

2.1.8 (28.03.2019)

 • Rettet problem med scroll når listevisningen var sorteret
 • Tilpasset dokumentation og kode, så “layername” bruges i stedet of “layer_name”. Koden er dog baggudkombatibel

2.1.7 (25.03.2019)

 • Forbedret adressesøgning i formular, så det er nemmere for brugeren at vælge den rigtige adresse
 • Rettet en fejl i print. Fejlen opstod når der kun var ét lag og man ikke kunne zoome længere ind i kortet

2.1.6 (21.03.2019)

 • Forbedringer til HTML funktionen, så der er bedre mulighed for at bruge en template, der ligger i en fil

2.1.5 (20.03.2019)

 • Rettet fejl i formular
 • Forbedringer til enkelte filtre

2.1.4 (07.03.2019)

 • Forbedrinrger til formular

2.1.3 (05.03.2019)

 • Angiv type til sortering i listevisning. Herved er det muligt at sortere tal rigtigt
 • Brug sigleTile for WMS lag fra Kortforsyningen
 • Forbedring til Search
 • Forbedringer til filter

2.1.2 (04.03.2019)

 • Bedre kontrol med hvad der er valgt i et filter

2.1.1 (01.03.2019)

 • Forbedringer til style i forskellige zoomniveayer
 • Brug af URL-params til udfyldning af felter i formularen

2.1.0 (01.03.2019)

 • Sortering af data i listevisningen. Både indledningsvis, men også mulighed for brugeren selv kan skifte sorteringsrækkefølgen
 • Ny version af Septima Search. Dette betyder at søgning på stednavne nu kræver sin egen driver
 • Utility funktioner tilføjet

2.0.18 (26.02.2019)

 • Mindre fejlrettelser

2.0.17 (26.02.2019)

 • Forbedret animation ved f.eks. “Find nærmeste”

2.0.16 (25.02.2019)

 • Forbedringer til søgefunktionen, så det nu er muligt at vise en popup for det objekt, der er blevet markeret i kortet
 • Mulighed for at bruge en rute som geometryProxy til søgning, men også som data i kortet

2.0.15 (22.02.2019)

 • Forbedringer til “Directlink”

2.0.14 (21.02.2019)

 • Håndtering af tekst i range filter

2.0.13 (21.02.2019)

 • Forbedringer til “Find nærmeste”
 • Generel dokumentation af “zoomOptions”, da den samme konfiguration går igen i flere funktioner

2.0.12 (21.02.2019)

 • Forbedring til “Range” filter, så det nu er muligt at bruge “splitString” til at definere værdierne i ét felt
 • Ny forbedret ruteservice
 • ZoomOptions i Locate funktionen
 • Fjern markering i kortet når konfliktsøgningsresultatet fjernes

2.0.11 (11.02.2019)

 • Mulighed for at disable modify når der tegnes i kortet

2.0.10 (08.02.2019)

 • Bedre håndtering af underscore/lodash
 • Mere kontrol til markering i kortet ved “Find nærmeste”
 • Angiv teksten til “Overlay” i konfigurationen

2.0.9 (04.02.2019)

 • Mulighed for at styre hvordan der scrolles når et objekt markeres i listevisningen
 • Omskrivning af måden dokumentationen genereres

2.0.8 (01.02.2019)

 • Bedre håndtering af fejl fra services i en konfliktsøgning

2.0.7 (28.01.2019)

 • Mulighed for at benytte params til WMS lag
 • Mulighed for luk-knap på et konfliktsøgningsresultat

2.0.6 (24.01.2019)

 • Forbedringer til Locate funktionen
 • Mulighed for at gøre enkelte drivere “silent”
 • Forbedringer til konfliktsøgningen, bl.a. mulighed for at vise en alternativ tekst hvis der ikke er nogen hits

2.0.5 (21.01.2019)

 • Markering af vej ved søgning på adresse

2.0.4 (21.01.2019)

 • Mulighed for at kalde Datafordelerens REST service
 • Mulighed for at hente eksterne biblioteker til brug i templates

2.0.3 (20.01.2019)

 • Mulighed for at gøre søgningen “silent”
 • Forbedret håndtering af projektioner, herunder i konfliktsøgningen
 • Mulighed for at skjule et resultat af en konfliktsøgning

2.0.2 (18.01.2019)

 • API: Nyt konfligtsøgningsevent

2.0.1 (17.01.2019)

 • API: Tegneevents returnerer i samme projektion som laget, der tegnes i
 • Forbedringer til Septima Map

2.0.0 (16.01.2019)

 • Officiel lancering af Widget API inkl. dokumentation
 • Forbedringer til søgefeltet bl.a. på små skærme
 • Nye muligheder i forbindelse med styling af cluster
 • Info begrænses til hvilke zoomniveauer et lag vises i
 • Ny mulighed for at lave horisontale listevisninger. Dette er f.eks. anvendeligt på mobile enheder.
 • Ny funktion, der viser en spinner når løsningen venter på langsomme vektordata
 • Opdaterede biblioteker
 • Tilgængelighedsforbedringer til bl.a. listevisning og lagvælger
 • Rettede tekster, herunder tooltip på zoomknapperne
 • Ny version af Septima Search samt forbedret CSS
 • Adressesøgningen skiftet til DAWA
 • Mindre forbedringer til ruteværktøjet
 • Rettet fejl i “Zoom til startudsnit”
 • Forbedringer til Widget API, så det nu er muligt at vises en popup samt lytte på events for click og hover.
 • Forbedret dokumentation