Google Street View

Få vist Google Street View for et givent punkt i kortet. Klik i kortet for at ændre positionen. Når der navigeres i Street View, følger markeringen i kortet med.

Karsten

Flere lignende eksempler