Lagvælger med grupper

Hvis der er mange lag, er det rart, hvis der er en form for gruppering af lagene i lagvælgeren.

Flere lignende eksempler