Databerigelse

Få mere ud af dine data - databerigelse giver indsigt

Septima kan hjælpe med at berige dine data. Har du for eksempel en kundedatabase med adresser, kan vi berige med eksempelvis:

  • Hvem har udsigt til sø eller hav?
  • Hvem ligger i første række?
  • Hvor langt er der til skole, indkøb, læge, hospital, brandstation med videre?
  • Kan man se huset fra vejen?
  • Hvad er sandsynligheden for skybrudsskader?
  • Kan man se vindmøller?
  • Oplysninger om tagkonstruktion, opvarmning og andre fysiske forhold;
  • Oplysninger om fredninger og planforhold;
  • Beregning af hvor meget af grunden, der ligger i skygge.

Vi er eksperter i at arbejde med store datasæt og er specialister i beregninger på Danmarks Højdemodel](https://sdfe.dk/hent-data/danmarks-hoejdemodel/ “Geodatastyrelsens beskrivelse af Danmarks Højdemodel”). Vi har metoder, der gør det muligt lynhurtigt at lave databerigelse for alle danske adresser, og vi kan levere et samlet datasæt eller etablere adgang til live beregning via webservice snitflader f.eks. som XML, JSON.

Data til SKATs nye ejendomsvurderingsmodel

Septima har hjulpet SKAT med udvikling af en ny model for ejendomsvurdering. Til arbejdet med den nye model beriger vi data om hver ejendom i Danmark med en lang række egenskaber. Vi har blandt andet beregnet, hvor meget havudsigt der er, om ejendommen ligger i første række til vandet, og hvor langt der er til nærmeste skov.

Hvor skal virksomheden ligge

For en privat virksomhed har vi lavet beregninger af køreafstande for samtlige medarbejdere til en række potentielle placeringer af virksomhedens nye domicil.

Cykelafstande til skole

For kommuner har vi beregnet køretid og afstand på cykel fra samtlige elevers hjemmeadresse til alle skoler i kommunen. Beregningerne anvendes blandt andet i forbindelse med fastlæggelse af skoledistrikter.

Forudsigelse af vandskaderisiko

Septima har beregnet en forudsigelse af vandskaderisikoen ved skybrud for alle adresser i Danmark. Vi har beregnet over 20 prædiktorer, som sammen med kundens data om konkrete skader har givet en statistisk model.

Sigtelinje

Vi har udviklet en landsdækkende service, der på millisekunder kan afgøre, om der er udsyn fra et sted til et andet. Sigtelinjeservicen kan kaldes fra andre applikationer eller vi kan levere landsdækkende datasæt over eksempelvis de adresser, der har udsigt til skov.

Læs mere om offentlige data her