Kompetencer

Vi kan rådgive og systemudvikle indenfor produktion, publicering og anvendelse af geografiske data. Vi kender de frie grunddata og de teknologier, som bedst bringer dem i spil.

Septima har kompetencer inden for områderne geografisk IT og offentlige data. Vores styrke er, at vi er en gruppe, der til sammen har viden om hele området. Ikke mindst har vi evnen til at kombinere vores viden, så vi kan give vores kunder den fulde pakke.

Vores viden dækker alle facetterne inden for geodataområdet herunder:

 • Produktion
 • Datamodellering
 • Processering
 • Analyse
 • Visualisering
 • Forædling

Med vores viden kan vi rådgive om sammenhænge i data, og hvordan man kobler geodata med data, der kun indirekte har en geografisk reference. Vi har stor indsigt i databehandling og ikke mindst i kvaliteten af de offentlige data, hvilket gør, at vi kommer hurtigere og bedre i mål, når data skal bringes i anvendelse.

Vores viden om kvaliteten af data betyder, at vores kunder undgår at træffe beslutninger på et forkert grundlag.

Nøglekompetencer

Medarbejderne i Septima har nøglekompetencer inden for følgende områder:

 • OpenLayers
 • Leaflet
 • QGIS
 • Mapbox
 • Spatial Suite
 • CartoDB
 • GeoServer
 • MapServer og MapCache
 • Mapnik
 • TileMill
 • TileCache, GeoWebCache og MapProxy
 • Vis Stedet, Vis Planer og Vis Kort
 • Databaser - PostgreSQL/PostGIS, SQL Server, Oracle m.fl.
 • OGR og GDAL
 • OGC standarder (WMS, WFS, WPS, WCS, GML, SLD mv.)

Data og datamodeller

 • Højdemodeller (DTM, DSM, Punktsky)
 • Hydrologiske højdemodeller
 • 3D modeller
 • Bygningsgeokodning
 • GeoDanmark
 • FKG
 • OIS/LOIS/E&M
 • CVR, CPR og andre registre

Septima Labs har vi en række eksempler på, hvad vi har udviklet.