Septima Hydroberegning

Beregner selv effekten af tiltag mod oversvømmelse

Med software fra Septima kan kommuner, forsyninger og andre nu lynhurtigt selv beregne effekten af forskellige tiltag mod oversvømmelse. Brugere kan selv foretage ændringer i terrænmodellen som eksemplevis oprettelse af en sluse eller etablere et dige og derefter beregne effekten af ændringerne i forhold til oversvømmelser.

Hele processen, inklusiv en fuld genberegning for en hel kommunen, kører på få minutter. På denne måde kan man meget hurtigt afprøve ideer til sikring mod oversvømmelse. Output fra programmet kan indlæses i et GIS, hvor yderligere analyser såsom berørte husstande, vandspejlskoter, vandvolumen og så videre kan foretages.

Vi er eksperter i Danmarks Højdemodel og har medarbejdere, der har været involveret fra starten af SFDEs hydrologisk forbedrede højdemodel. Vi kender derfor udfordringerne ved de hydrologiske forbedringer og beregninger af højdemodelsændringer, og vi har erfaringen fra talrige projekter omkring dem - både fra dataproduktionen og de efterfølgende beregninger. Septima kan derfor være din faglige sparringspart.

Uden kontraklap Situation uden kontraklap

Med kontraklap Situation med kontraklap