Er afholdt

Geografiske data og analyser i MSSQL

  • Tidspunkt9.15 - 16.00
  • Varighed1 dag
  • Pris4000 kr
  • Stedhos Septima
  • KursusansvarligHans Gregers Hedegaard Petersen

Dette kursus handler således om, hvordan du arbejder med geografiske data i MSSQL, og således bruger databasen til håndtering og analyse af geografiske data. For at deltage i kurset, skal du have erfaring med oprettelse af forespørgsler i MSSQL, herunder joins, nested queries, dataviews og indeces. Alternativt anbefaler vi, at du deltager i vores introducerende MSSQL-kursus dagen før dette kursus.

På dette kursus vil vi gennemgå forskellige geometrityper, og du vil lære at opsætte SQL-forespørgsler til opsætning af regler, relationer, editors og databehandling. Vi ser på SQL geometri-tuning, herunder brug af indeks og de “rigtige” funktioner for performance. Du vil også lære om udveksling af data med ogr2ogr. Til slut snakker vi om, hvordan du kommer videre med at bruge MSSQL i din databehandling.

Kursusformen er en blanding af demonstrationer og øvelser.

Hvis du samtidig tilmelder dig det introducerende kursus dagen før - kurset ‘Introducerende MSSQL-kursus’, så er prisen 7200 kr for begge kursusdage.

Kurset oprettes, der er få pladser tilbage.

Send en mail til kursus@septima.dk, hvis du vil høre mere om kurset, eller ønsker at tilmelde dig.