Er afholdt

Videregående QGIS-kursus

 • Tidspunkt10.00 - 12.00
 • Varighed5 sessioner (6,5t)
 • Pris4100
 • StedOnline
 • KursusansvarligMie Winstrup

Dette kursus er for dig, der gerne vil videre med at bruge QGIS til at arbejde med geodata.

I løbet af kurset vil vi bl.a. gennemgå følgende inden for dataindlæsning, opsætning og datahåndtering:

 • Tilføjelse af exceldata og tekstfiler
 • Koblinger af flere datakilder ud fra tekstinformation vha. joins og relationer
 • Koblinger af flere datakilder ud fra geografi
 • Opdatering af feltværdier ud fra udtryk
 • Opsætning af virtuelle felter, bl.a. til dynamisk beregning af areal
 • Udvælgelser af data baseret på attributværdier og geografi
 • Forskellige typer af dataopgørelser
 • Tips til at dele sit QGIS-projekt med andre

Vi kommer til at arbejde med visualisering og lagstilarter, bl.a:

 • Forskellige metoder til at opsætte labels
 • Automatisk og manuel justering af labelplacering
 • Opsætning af symbolniveau til at styre udtegningsrækkefølge
 • Regelbaseret visualisering
 • Stilartsstyring
 • Genbrug og indlæsning af stilarter, herunder qml og qlr-filer

Vi ser på opsætning af kortlayouts, bl.a:

 • En række elementspecifikke opsætninger af bl.a. kortet, variabler, attributinformationer og tegnforklaring
 • Udarbejdelse af layoutskabeloner og deling af disse
 • Udarbejdelse af atlas, der gør det let at oprette mange kort på en gang
 • GeoPDF

Den sidste kursusgang er det også muligt for deltagerne at stille specifikke spørgsmål til QGIS.

Kurset består af: To kursusgange, der hver tager 2 timer, to opgaver der løses mellem kursusgange, mulighed for at stille spørgsmål til opgaverne i mellem kursusgangene, og en afsluttende kursusgang på 1,5 time.

Første kursusgang foregår d. 28/4 kl. 12.30 - 14.30. Herefter skal du arbejde selvstændigt med at løse en opgave som er baseret på det viste. Denne opgave skal løses inden næste kursusgang. Du skal forvente at bruge ca. 2 timer på løsning af opgaven.

Du kan stille spørgsmål til opgave 1 d. 3/5 i tidsrummet 12.30 - 13.00.

Anden kursusgang foregår d. 5/5 kl. 12.30 - 14.30. Herefter skal du arbejde selvstændigt med at løse en opgave som er baseret på det viste. Denne opgave skal løses inden den sidste kursusgang. Du skal forvente at bruge ca. 2 timer på løsning af opgaven.

Du kan stille spørgsmål til opgave 2 d. 7/5 i tidsrummet 12.30 - 13.00.

Den sidste kursusgang foregår d. 12/5 kl. 12.30 - 14.00.

Kurset afholdes således over fem dage - d. 28/4, 3/5, 5/5, 7/5 og 12/5.

I opgavematerialet til de to selvstændige opgaver, er der indlagt en masse små video, der viser hvordan en række af tingene løses. Desuden får du en kortfattet manual med vejledning til nogle af de ting som vi arbejder med i kurset. Feedback fra kursusdeltagerne på afholdte kurser har været, at disse hjælpevideoer og vejledninger har hjulpet deltagerne meget til kurset og ikke mindst når de efterfølgende skal arbejde videre med QGIS.

Til kurset bruges QGIS 3.16. Du skal selv sørge for at have adgang til computer med denne version af QGIS (eller nyere version af QGIS) installeret inden kurset.

Tilmeld dig inden d. 14. april

Kontakt Mie på kursus@septima.dk, hvis du vil høre mere om kurset, eller ønsker at tilmelde dig.