Offentlige data

Vi kan hjælpe med anvendelse af de frikøbte offentlige data. Søgning, integration og analyse.

Fra 1. januar 2013 er en række offentlige data blevet frikøbt. Finansministeriet har beregnet, at værdien af de frie grunddata på sigt udgør 800 mio. kr. årligt. Vi kan sikre den optimale anvendelse af offentlige data i din virksomhed - hvad enten du er privat, kommune, stat eller region.

Septima vil arbejde med grunddata og hjælpe med at realisere Finansministeriets business case. Vi vil i vores rådgivning, løsninger og services for eksempel anvende:

  • Virksomhedsoplysninger fra Erhvervsstyrelsen (CVR)
  • Officielle geokodede adresser fra Ministeriet for By- Bolig og Landdistrikter (BBR)
  • Højdemodellen fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
  • Grundkort og ortofoto fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
  • Grundkortselementer fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (GeoDanmark, tidligere FOT)

Integration

En oplagt anvendelse af de offentlige data er at integrere dem direkte i egne fagapplikationer. Det sparer tid i det daglige arbejde, når du for eksempel:

  • Kan anvende de officielle adresser direkte gennem officielle services til at fremsøge kunder
  • Skal afgive et forsikringstilbud og direkte kan slå ejendommens oplysninger op og se risikoen for oversvømmelser af kældre (BBR og højdemodellen)
  • På et kort kan få overblikket over, hvor farlige virksomheder er lokaliseret, så der kan evakueres i tilfælde af brand (CVR, GeoDanmark)

Analyser

Vi har stor erfaring i, hvordan sammenhængen i de offentlige data er. Det er langt fra banalt at koble de offentlige registre sammen, men vi har prøvet det masser af gange og ved, hvordan man gør. Vi kan for eksempel lave analyser, der fortæller:

  • Hvor skal virksomheden nye domicil placeres under hensyntagen til: Områdets anvendelse (PlansystemDK) og minimering af medarbejdernes samlede transporttid (BBR)
  • Regnvandsoplandet til en sø eller “hvor løber kemikalieudslippet hen” (Højdemodellen)