Table of contents

 1. Overblik over Onedoor
  1. Søgninger
  2. Detaljevisninger
   1. Quicklinks
   2. Faner
    1. Key/value
    2. Kort
    3. Tabel
    4. Graf
 2. Installation af Onedoor
  1. Installation
  2. Tilpasninger
 3. Konfiguration af Onedoor
  1. Adresser
  2. Virksomheder
  3. Plansystem

<a name=“overblik”></a>

Overblik over Onedoor

<a name=“soegninger”></a>

Søgninger

<a name=“detaljevisninger”></a>

Detaljevisninger

<a name=“Opsaetning”></a>

Installation af Onedoor

<a name=“installation”></a>

Installation

Onedoor er en webapplikation med javascript/html og installeres enkelt på en webserver med følgende index.html filer:

Index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Septima OneDoor</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 <meta name="description" content="">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no">
 <link rel="stylesheet" href="custom.css">
</head>
<body>
 <script src="http://one-door.cdn.septima.dk/0.3.4/load.js"></script>
 <!-- Vælg denne load.js for seneste version altid
 <script src="http://one-door.cdn.septima.dk/load.js"></script> 
 -->
</body>
</html>

title-content.html

<span class="fw600">One</span><span class="fw300">Door</span>

index-content.html

<h3>OneDoor - en webløsning som hurtigt og elegant giver adgang til oplysninger fra mange datakilder samt integration med interne og eksterne services.</h3>
<h4>Sådan virker det</h4>
<p class="subheader">I søgefeltet indtastes adresse eller anden tekst som man ønsker at finde oplysninger om. Søgeresultatet giver links til mere information om den pågældende adresse/lokalplan mv. i eksterne systemer (f.eks. boligejer.dk og ejendomsvurdering fra SKAT), samt generelle oplysninger (f.eks. sogn og ejerlav), geografiske variabler (f.eks. afstand til motorvej), og et kort der viser placering eller udbredelse.</p>

Ved siden af index.html lægges en fil med navnet config.json med indhold som denne:

{
  "widgets": {
    "base": {
      "map": {
        "maxZoomLevel": 0,
        "minZoomLevel": 13,
        "view": {
          "zoomLevel": 7.6,
          "x": 702302,
          "y": 6185233
        },
        "layer": [
          {
            "id": "luftfoto",
            "name": "Luftfoto",
            "namedlayer": "#gst_orto"
          }
        ]
      }
    }
  },
  "searchers": [
    {
      "name": "DawaSearcher",
      "title": "Adresser",
      "options": {
      "kommunekode": "183"
      },
      "sources": [
        {
          "name": "Dawa",
          "types": [
            {
              "name": "Adresse",
              "header": {
                "title": true,
                "handlers": [
                  "adresselinks"
                ]
              },
              "detailViews": [
                {"label": "Generel","handlers": ["dagi_info"],"componentName": "details-properties-view"},
                {"label": "Geografi","componentName": "septima-widget"}
              ]
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

Nu er der installeret og konfigureret en minimal installation af Onedoor med følgende funktioner:

<a name=“tilpasninger”></a>

Tilpasninger

<a name=“konfiguration”></a>

Konfiguration

Konfigurationen af Onedoor foregår i et jsonobjekt, der indeholder to objekter. Det ene objekt “widgets”, indeholder yderligere objekter, som indeholder konfigurationer af Septima Widget

Det andet objekt indeholder konfigurationer af “Searchers”. En searcher repræsenterer noget man kan søge i når man skriver i søgefeltet f.eks. adresser. Konfigurationen af en “Searcher” indeholder også information om, hvilke informationer, som skal vises når man har klikket på et søgeresultat. Det vises i Onedoor i henholdsvis “quicklinks” og “detaljevisning” sektionerne.

I det følgende beskrives, hvordan en “Searchers” konfigureres.

<a name=“adresser”></a>

Adresser

For at konfigurere One-door til at søge i adresser, skal man tilføje følgende til objektet “searchers”. Tilpas med relevante kommunekoder. I eksemplet her er der konfigureret ét quicklink til “adresse_jordforureningsattest” og én fane med “dagi_info”

    {
      "name": "DawaSearcher",
      "title": "Adresser",
      "options": {
        "kommunekode": "183"
        },
      "sources": [
        {
          "name": "Dawa",
          "types": [
            {
              "name": "Adresse",
              "header": {
                "title": true,
                "handlers": [
                  "adresse_jordforureningsattest"
                ]
              },
              "detailViews": [
                {
                  "label": "Generel",
                  "handlers": [
                    "dagi_info"
                  ],
                  "componentName": "details-properties-view"
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ]
    }

Quicklinks

Indsættes som en kommasepareret liste i header -> handlers

Quicklink Beskrivelse Kode
JORDFOURENINGSATTEST Information fra dagi “adresse_jordforureningsattest”
BOLIGEJER.DK Ejendomsdata fra Boligejer.dk (Vurdering/BBR m.m.) “adresse_boligejer”
VURDERING på SKAT.DK Detaljerede vurderingsoplysninger fra Skat “adresse_vurdering”
GEOKOD BYGNINGER Link til Geokoderen.dk med kortudsnit for adressen “adresse_geokodning”
BBR MEDELELSE Link til BBR-meddelelsen fra ejendomsinfo.dk “adresse_bbrmeddelelse” eller {"name": "adresse_bbrmeddelelse","options": {"title": "Download BBRMEDDELELSEN"}}
Alt om ejendommen Ejendomsdata fra ejendomsinfo.dk “adresse_ejendomsdata”
Se på BBR-kort Kort med BBR data med kortudsnit for adressen “adresse_bbrkort”
SKRÅFOTO Link til SDFE’s skråfoto-klient med kortudsnit for adressen “skraafoto”
COWI SKRÅFOTO Link til COWIS skråfoto klient {"name":"cowi_skraafoto","options":{"u":"username","p":"password"}}
LOKALPLAN Link til lokalplanen i Onedoor “lokalplan_internal_link”
DOWNLOAD LOKALPLAN Download lokalplanen “lokalplan_download” eller {"name":"lokalplan_download","options":{"title":"Download LP"}}
DOWNLOAD REGIONPLAN Download regionplanen “regionplan_download” eller {"name":"regionplan_download","options":{"title":"Download RP"}}
DOWNLOAD KOMMUNEPLAN Download kommuneplanen “kommuneplan_download” eller {"name":"kommuneplan_download","options":{"title":"Download KP"}}
MAPILLARY Link til mapillary med kortudsnit for adressen “mapillary”
Detaljefaner

Indsættes som en liste kommaseparerede objekter i detailviews.

Detaljefane type Beskrivelse Kode Handlers
Dagi key/val Viser resultatet på et kort {"label": "Generel","handlers": ["dagi_info"],"componentName":"details-properties-view"} dagi_info
Geografi Kort Viser resultatet på et kort {"label": "Geografi","componentName": "septima-widget"}
Farlige virksomheder Tabel Viser Farlige virksomheder i nærheden (1000 meter) {"label": "Farlige Virksomheder","metadata":"Udvalgte branchekoder. I radius af 1000 meter","handlers": ["farlige_virksomheder_ved_adresse"],"componentName": "details-properties-list","columns": [{"title": "Hovedbranche", "name": "hovedbranche_tekst"},{"title": "Navn", "name": "virksomhed_navn"},{"title": "Produktionsnummer", "name": "pnr"},{"title": "Afstand", "name": "afstand"},{"title": "Link", "name": "link"}]} farlige_virksomheder_ved_adresse
Farlige virksomheder Tabel+kort Viser Farlige virksomheder i nærheden (1000 meter) {"label":"Farlige Virksomheder","metadata":"Udvalgte branchekoder. I radius af 1000 meter","handlers":["farlige_virksomheder_ved_adresse"],"componentName":"details-properties-list","columns":[{"title":"Hovedbranche","name":"hovedbranche_tekst"},{"title":"Navn","name":"virksomhed_navn"},{"title":"Produktionsnummer","name":"pnr"},{"title":"Afstand","name":"afstand"},{"title":"Link","name":"link"}],"widgetconfig":{"map":{"maxZoomLevel":0,"minZoomLevel":13,"view":{"zoomLevel":7.6,"x":465262,"y":6146793},"layer":[{"namedlayer":"#gst_orto"}],"controls":[{"zoomtolayer":{"disable":false,"zoomStyle":"none","buffer":1.1,"minResolution":1},"info":{}}]}}} farlige_virksomheder_ved_adresse
Farlige virksomheder Kort Viser Farlige virksomheder i nærheden (1000 meter) {"label": "Farlige Virksomheder (kort) ","handlers": ["farlige_virksomheder_ved_adresse"],"componentName": "septima-widget"}
Plandata Tabel Lokalplaner/kommuneplaner {"label": "Plandata","componentName": "details-properties-list","columns": ["Plantype","Plannavn","Plannummer","Zonestatus","Generel anvendelse","Specifik anvendelse"],"handlers": ["geom_lokalplan_v11","geom_kommuneplan"]} geom_lokalplan_v11,geom_kommuneplan

<a name=“cvr”></a>

CVR

For at konfigurere One-door til at søge i CVR produktionsenheder, skal man tilføje følgende til objektet “searchers”. Tilpas med relevante kommunekoder. I eksemplet her er der konfigureret ét quicklink til “adresse_jordforureningsattest” og én fane med “dagi_info”

{
     "name": "CVR_enhedSearcher",
     "title": "Virksomheder",
     "options": {
        "fields": [
         "navn_tekst",
         "beliggenhedsadresse_vejnavn",
         "beliggenhedsadresse_husnr",
         "beliggenhedsadresse_postdistrikt",
         "beliggenhedsadresse_postnr",
         "beliggenhedsadresse_kommune_kode",
         "beliggenhedsadresse_husnummerfra",
         "pnr",
         "wkt",
         "virksomhed_cvrnr",
         "septima_addressaccessidentifier"
       ],
       "searchindexToken": "septimaSEARCHDEMO-A7OLGHG2J4",
       "kommunekode": "183"
     },
     "sources": [
       {
         "name": "cvr",
         "types": [
           {
             "name": "Produktionsenhed",
             "header": {
               "title": true,
               "handlers": [
                 "skraafoto",
                 {"name":"lokalplan_download","options":{"title":"Download LP"}},
                 "pkt_geokodning"
               ]
             },
             "detailViews": [
               {
                 "label": "Generel",
                 "componentName": "details-properties-view",
                 "handlers": [
                   "cvr_v11"
                 ],
                 "showItemTypes": [
                   "text",
                   "link"
                 ]
               },
               {
                 "label": "Regnskaber",
                 "componentName": "details-properties-list",
                 "handlers": ["regnskaber"],
                 "columns": [
                  "Startdato", "Slutdato", "Dokument"]
                },
                {
                 "label": "Alle produktionsenheder",
                 "handlers": [
                   "produktionsenheder"
                 ],
                 "componentName": "details-properties-list",
                 "columns": [
                   "Navn",
                   "Adresse",
                   "Produktionsnummer"
                 ]
               },
               {
                 "label": "Geografi",
                 "componentName": "septima-widget"
               }
             ]
           }
         ]
       }
     ]
   }
Quicklinks

Indsættes som en kommasepareret liste i header -> handlers

Quicklink Beskrivelse Kode
GEOKOD BYGNINGER Link til Geokoderen.dk med kortudsnit for adressen “pkt_geokodning”
SKRÅFOTO Link til SDFE’s skråfoto-klient med kortudsnit for adressen “skraafoto”
COWI SKRÅFOTO Link til COWIS skråfoto klient {"name":"cowi_skraafoto","options":{"u":"username","p":"password"}}
LOKALPLAN Link til lokalplanen i Onedoor “lokalplan_internal_link”
DOWNLOAD LOKALPLAN Download lokalplanen “lokalplan_download” eller {"name":"lokalplan_download","options":{"title":"Download LP"}}
DOWNLOAD REGIONPLAN Download regionplanen “regionplan_download” eller {"name":"regionplan_download","options":{"title":"Download RP"}}
DOWNLOAD KOMMUNEPLAN Download kommuneplanen “kommuneplan_download” eller {"name":"kommuneplan_download","options":{"title":"Download KP"}}
MAPILLARY Link til mapillary med kortudsnit for adressen “mapillary”
Detaljefaner

Indsættes som en liste kommaseparerede objekter i detailviews.

Detaljefane type Beskrivelse Kode Handlers
CVR key/value Info fra CVR {"label":"Generel","componentName":"details-properties-view","handlers":["cvr_v11"],"showItemTypes":["text","link"]} cvr_v11
Geografi Kort Viser resultatet på et kort {"label": "Geografi","componentName": "septima-widget"}
Farlige virksomheder Tabel Viser Farlige virksomheder i nærheden (1000 meter) {"label": "Farlige Virksomheder","metadata":"Udvalgte branchekoder. I radius af 1000 meter","handlers": ["farlige_virksomheder_ved_adresse"],"componentName": "details-properties-list","columns": [{"title": "Hovedbranche", "name": "hovedbranche_tekst"},{"title": "Navn", "name": "virksomhed_navn"},{"title": "Produktionsnummer", "name": "pnr"},{"title": "Afstand", "name": "afstand"},{"title": "Link", "name": "link"}]} farlige_virksomheder_ved_adresse
Farlige virksomheder Tabel+kort Viser Farlige virksomheder i nærheden (1000 meter) {"label":"Farlige Virksomheder","metadata":"Udvalgte branchekoder. I radius af 1000 meter","handlers":["farlige_virksomheder_ved_adresse"],"componentName":"details-properties-list","columns":[{"title":"Hovedbranche","name":"hovedbranche_tekst"},{"title":"Navn","name":"virksomhed_navn"},{"title":"Produktionsnummer","name":"pnr"},{"title":"Afstand","name":"afstand"},{"title":"Link","name":"link"}],"widgetconfig":{"map":{"maxZoomLevel":0,"minZoomLevel":13,"view":{"zoomLevel":7.6,"x":465262,"y":6146793},"layer":[{"namedlayer":"#gst_orto"}],"controls":[{"zoomtolayer":{"disable":false,"zoomStyle":"none","buffer":1.1,"minResolution":1},"info":{}}]}}} farlige_virksomheder_ved_adresse
Farlige virksomheder Kort Viser Farlige virksomheder i nærheden (1000 meter) {"label": "Farlige Virksomheder (kort) ","handlers": ["farlige_virksomheder_ved_adresse"],"componentName": "septima-widget"}
Plandata Tabel Lokalplaner/kommuneplaner {"label": "Plandata","componentName": "details-properties-list","columns": ["Plantype","Plannavn","Plannummer","Zonestatus","Generel anvendelse","Specifik anvendelse"],"handlers": ["geom_lokalplan_v11","geom_kommuneplan"]} geom_lokalplan,geom_kommuneplan
Produktionsenheder Tabel Alle produktionsenheder for CVR nummer {"label":"Alle produktionsenheder","handlers":["produktionsenheder"],"componentName":"details-properties-list","columns":["Navn","Adresse","Produktionsnummer"]} produktionsenheder
Regnskaber Tabel Seneste regnskaber fra CVR {"label":"Regnskaber","componentName":"details-properties-list","handlers":["regnskaber"],"columns":["Startdato","Slutdato","Dokument"]} regnskaber

<a name=“pdk”></a>

Lokalplaner

For at søge i vedtgane lokalplaner, indsættes en seacrher således:

{
     "name": "PlanSearcher",
     "title": "Planer",
     "options": {
       "filter": {
        "komnr": 240
         
       },
       "searchindexToken": "septimaSEARCHDEMO-A7OLGHG2J4"
     },
     "sources": [
       {
         "name": "Plansystem",
         "types": [
           {
             "name": "Vedtaget lokalplan",
             "header": {
               "title": true,
               "handlers": [
                 "lokalplan"
               ]
             },
             "detailViews": [
               {
                 "label": "Generel",
                 "componentName": "details-properties-view",
                 "showItemTypes": [
                   "text"
                 ],
                 "handlers": [
                   "lokalplan"
                 ]
               },
               {
                "label": "Bygningsreglementer",
                "handlers": [
                  "./assets/detailhandlers/gc2_lokalplaner.js"
                ],
                "componentName": "details-properties-view"
              },
               {
                 "label": "Geografi",
                 "componentName": "septima-widget"
               },
               {
                 "label": "Husnumre",
                 "handlers": ["adgangsadresser_table"],
                 "componentName": "details-properties-list",
                 "columns": ["Adresse","Vejnavn", "Husnummer", "Postnummer", "By", "Supplerende by"]
                },
                {
                 "label": "Adresser",
                 "handlers": ["adresser_table"],
                 "componentName": "details-properties-list",
                 "columns": ["Vejnavn", "Husnummer", "Postnummer", "By", "Supplerende by"]
                }

             ]
           }
         ]
       }
     ]
   }
Quicklinks

Indsættes som en kommasepareret liste i header -> handlers

Quicklink Beskrivelse Kode
Lokalplan Info om lokalplanen “lokalplan”
Detaljefaner
Detaljefane type Beskrivelse Kode Handlers
Geografi Kort Viser resultatet på et kort {"label": "Geografi","componentName": "septima-widget"}
Generel Key/value Information om planen {"label":"Generel","componentName":"details-properties-view","showItemTypes":["text"],"handlers":["lokalplan"]}
Husnumre Tabel Adgangspunkter indenfor planens geografi {"label":"Husnumre","handlers":["adgangsadresser_table"],"componentName":"details-properties-list","columns":["Adresse","Vejnavn","Husnummer","Postnummer","By","Supplerende by"]}
Adresser Tabel Adresser indenfor planens geografi {"label":"Adresser","handlers":["adresser_table"],"componentName":"details-properties-list","columns":["Vejnavn","Husnummer","Postnummer","By","Supplerende by"]}

Stednavne

Quicklinks
Detaljefaner

Matrikler

Quicklinks
Detaljefaner

Miljøportalen

Quicklinks
Detaljefaner