OpenFKG - Den frie og åbne FKG database

Startskuddet til en open source FKG datamodel

Det er vigtigt, at der er størst mulig åbenhed om FKG-datamodellen, og derfor har vi valgt at frigive vores arbejde som open source.

Vi har et indgående kendskab til FKG-datamodellen og har på den baggrund udviklet et sæt databaseværktøjer, der kan generere en fysisk implementering af FKG-datamodellen i en PostgreSQL / PostGIS database.

Lige nu er der genereret 8 ud af 14 temagrupper. De resterende temagrupper er enkle at implementere takket være de automatiske værktøjer. Vi håber, at der vil opstå et aktivt community, der vil arbejde videre med modellen. Alle er velkomne, og vi vil naturligvis fortsat bidrage.

Udover den fysiske database, som er lige til at bruge, frigiver vi også de værktøjer, vi har brugt til at skabe den. Det betyder, at alle kan arbejde videre med modellen; både FKG-temaer og egne FKG-lignende temaer.

Fakta:
  • Du bruger databasen til hel normal læsning og skrivning
  • Databasen tager sig af kodelister, historik og validering uafhængig af klient
  • Kan anvendes direkte fra QGIS
  • Kan anvendes fra webklienter som Open Layers og Leaflet
  • Kan anvendes i WebGIS systemer som eksempelvis Spatial Suite
  • Kan bringes til at fungere med gængse GIS klienter som MapInfo, Geomedia og ArcGIS
  • Er let at installere
  • Frigivet under GNU General Public License version 3
  • Data i databasen er - og vedbliver at være - dine

Alt, hvad du skal bruge for at udvikle, kan hentes på GitHub

Du finder en installationspakke på Septima OpenFKG installationspakker

GitHub er en platform for udveksling og samarbejde om kildekode med mere. GitHub indeholder issuetracker, wikis og mange andre faciliteter, der gør det til en velfungerende og åben samarbejdsplatform for it-projekter.

FKG er en forkortelse for FællesKommunalt Geodatasamarbejde - læs mere om FKG på FKG.