Septima Sigtelinje og Terrænprofil til Spatial Suite

Få mere ud af din Spatial Suite installation.

Sigtelinje og Terrænprofil er to moduler til Spatial Suite, som begge anvender Septimas højdemodel services.

Terrænprofil

Giv brugeren et hurtigt og intuitivt indblik i terrænet! Brugeren tegner en linie i kortet, og i en dialog i bunden af skærmbilledet vises højdeprofilen for linjen. Terrænprofil-modulet anvender en services, som Septima har udviklet. Data er fra Danmarks Højdemodel (DHM) i fuld opløsning.

Der er interaktion mellem profilen og kortet, således at man kan følge punktet på grafen direkte i kortet og afsætte nedslagspunkter med den faktiske kote direkte i kortet.

Septima Terrænprofil

Sigtelinie

Er der frit udsyn mellem to punkter i terrænet? Modulet anvender (ligesom Terrænprofil) en service udviklet og hostet af Septima. I denne sammenhæng vises data fra både DTM og DSM (terrænmodel og overflademodel).

Brugeren vil hurtigt kunne aflæse om, der er frit udsyn mellem de to punkter i kortet, og via de intuitive farvekoder aflæse om, det er terræn eller genstande, som beplantning eller bygninger, der hindrer udsynet.

Brugeren kan selv styre højden over terræn i både start- og slutpunktet. Modulet er velegnet til eksempelvis at undersøge om, man kan se en ny vindmølle fra en given ejendom.

Demo af Septimas Sigtelinje i Spatial Suite

Septima Sigtelinje