Septima - Selvbetjeningsløsninger Spatial Suite

Få mere ud af din Spatial Suite installation.

Septima og Sweco har frigivet koden til selvbetjeningsløsninger, der bygger på Spatial Suite.

Du kan hente koden direkte på GitHub - kontakt os, hvis du har brug for hjælp til det praktiske.

Modulet er i realiteten en formular, der oftest anvendes til selvbetjeningsløsninger, hvor der indgår kort eller forspørgsler, der anvender geografiske data.

Med modulet får du:

 • Mulighed for, at brugeren kan indtegene punkter, linjer og flader
 • Datovælger
 • Drop down lister
 • Mulighed for at udfylde dropdowns og datovælgere ud fra en datasource
 • Automatisk udfyldelse af felter baseret på opslag i datasources
 • Betingelser på input elementer
 • Konfliktsøgninger - for eksempel forskellige betalingstakster i forskellige områder
 • Mulighed for kobling til Septima mail komponent
 • Udskrift af PDF kvittering
 • Mulighed for at gemme data i ESDH, GIS, Fagsystemer, databaser mv.
 • Funktionalitet til paging - Flere sider i en formular, så siden ikke bliver så lang

Anvendelsesmulighederne er mange - eksempelvis:

 • Ansøgning / anmeldelse om fyrværkeri
 • Anmeldelse om udbringning af spildevandsslam
 • Ansøgningsskema til vandhuller
 • Opstilling af stillads, lift, kran
 • Opstilling af Container
 • Erklæring om etablering / sløjfning af olietank
 • Anmeldelse af garage, carport, udhus m.v.
 • Ansøgning om afvikling af arrangementer
 • Ansøgning om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
 • Ansøgning om etablering af nedsivninsanlæg
 • Sløjfning af boringer og brønde
 • Bestilling af kørsel
 • Ansøgning om udeservering
 • Færdigmelding af jordvarmeanlæg
 • Ansøgning om opsætning af telt
 • Anmodning om afholdelse af hegnssyn
 • Booking af lokaler
 • Indberetning af oversvømmelser
 • Midlertidig overnatning
 • Service af ventilation
 • Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg
 • Beboerlicenser
 • Håndværkerlicenser
 • Ophævelse af P-forbud

Selvbetjeningsløsninger Spatial Suite