Septima På tur

Planlæg udflugten med skoleklassen, SFO’en eller klubben nemt og sikkert – uanset om I skal på museum, naturlegeplads eller... Septima på tur er udformet til dig, der har ansvaret for en vellykket udflugt uden transportproblemer.

Læs mere

Nem turplanlægger for skoler og institutioner

Septima "På Tur" er målrettet lærere, pædagoger og andre, som vil ud og afsted med klassen, børnene og de unge: Et besøg på museet eller naturlegepladsen, i skoven til søen eller på stranden – eller et virksomhedsbesøg.

Vi har tilstræbt at løsningen er nem at lære og intuitiv at bruge. Da det handler om børn og unge har den ekstra fokus på trafiksikkerheden. Blandt andet derfor er den baseret på den lokale viden i kommunen om gode og knap så gode vejstrækninger og stier.

Løsningen er udformet efter et tæt samarbejde med skolerne i Herning Kommune.

Målrettet skoleudflugter

Septima 'På Tur'”' henvender sig til skolelærere og andre som planlægger udflugter for skoleklassen, SFO’en eller klubben til fods, på cykel, i bus eller tog – eller en kombination: Cykel til stationen – og videre derfra med bus eller tog.

Der er lagt vægt på betjeningen skal være meget nem at gå til, og på at kommunens egen viden om de lokale trafikforhold på forhånd er ind i systemet, så de kan bruges i ruteberegningen.

Cykelruten vises i kortet. Særlig opmærksomhedskrævende steder fremhæves

Sikkerhed er vigtig parameter

Septima På Tur er baseret på åbne, offentlige data, bl.a. kortdata fra Open Street Map og GeoDanmark, samt data fra Rejseplanen.

En vigtig del af løsningen er dog, at kommunens eget lokalkendskab og egne kortlægninger udnyttes. Det gælder fx data om gode stier, smutveje og anbefalede, sikre ruter. Omvendt indgår kommunens udpegning af kryds og vejstrækninger hvor man skal have særlig opmærksomhed på sikkerheden også, så ruterne så vidt muligt undgår disse.

Når ruten beregnes, tages der hensyn til at I er en gruppe. For cyklister prioriteres egentlig cykelstier og mindre veje, og kortet viser de steder hvor man skal passe ekstra på.

Nem betjening

En række skolelærere i Herning kommune har hjulpet os med løsningen. De har bl.a. lagt vægt på at løsningen skal være nem at lære og let at betjene - det er jo ikke planlægningen af ruten, der skal sluge tiden.

Da udflugterne som regel starter samme sted – på skolen eller institutionen – er der kun få oplysninger som skal vælges: Udflugtens mål, dato og klokkeslæt for afgang eller ankomst.

Valg af transportmiddel er også nemt: til fods, på cykel, i bus/tog eller en kombination, fx cykel og bus/tog. Giver den ene transportform ikke gevinst, tager det kun millisekunder at beregne ruter for en anden.

I bestemmer

Løsningen præsenterer så vidt det overhovedet er muligt, flere alternative ruteforslag som I kan kigge på og vælge imellem. Inderst inde er det jo jer der kender forholdene, alderen og modenheden af den gruppe som skal på tur – og derfor jer der bedst kan vælge hvilken rute I skal tage. Har I fundet en god rute, er det nemt at gemme den til næste gang.

Hvis I synes der mangler en smutvej, en sti eller en fodgængerovergang – eller hvis I opdager et sted, som i gerne vil undgå en anden gang, kan kommunen rette oplysningen ét sted – så får alle andre brugere efterfølgende gavn af forbedringen.

Ved opsætningen aftaler vi hvilke skoler og institutioner, der skal lægges ind som standard udgangspunkter for jeres udflugter. Oplysningen gemmes fra gang til gang for hver bruger.

Forsiden, med oversigt over gemte ruter.

Kontakt

Vil du have mere information?

Så ring til Bo Overgaard på +45 7230 0672 eller skriv til bo@septima.dk og hør nærmere