Septima Widget

Nem og fleksibel integration af kort og geodata i CMS

Version 2.22.3

Læs mere Se eksempler

Med Septima Widget får du mulighed for at integrere egne og eksterne geodata enkelt og elegant i CMS systemer og hjemmesider uden brug af i-frames. Teknologien er ren javascript og er dermed designet til at fungere på både desktop, mobil og tablet. Fokus er på formidlingsdelen af geografiske data til gavn for en bredere målgruppe.


Tilmeld Widget nyhedsbrev

Features


 • Enkle og elegante kort indlejret på hjemmesider
 • Responsivt design - virker på pc, tablet og mobil
 • Gør dine data tilgængelig for handicappede
 • Flotte ikoner i kortet
 • Mouseover eller klik, konfigurerbart
 • Understøtter position fra GPS
 • Fuld frihed til styling af infoboks
 • Fuld kontrol over alle elementer - kort, liste, info mv.
 • Fungerer med Drupal, Umbraco, GoBasic mv.
 • Integration med egen geodataplatform med WMS/WFS/GeoJSON
 • Fungerer med ArcGIS, Spatial Suite, GeoServer, KortInfo mv.
 • Central administration af indlejrede Widgets
 • Punkter, linjer eller flader
 • Skift let baggrundskort på alle indlejrede kort
 • Enkelt overblik over alle indlejrede kort i CMS systemet

Moduler


 • analytics - Hvordan anvender brugerne Septima Widget? Med Analytics funktionen, er det muligt at følge med i, om brugeren klikker på en feature i kortet, vælger noget i listevisningen, tænder og slukker lag eller filtrerer data
 • chart - Vis grafer ud fra data
 • conflict - Foretag en konfliktsøgning på f.eks. en adresse, et klik i kortet eller brugerens aktuelle position
 • context - Tilføj links på siden til objekter i kortet. Hvis der f.eks. står 'Børnehuset spiren' på siden, så kan brugeren klikke på det og der zoomes hen til det i kortet
 • directlink - Klik på et objekt i kortet, åbner med det samme en side, der er relateret til dette objekt
 • draw - Giver brugeren mulighed for at tegne i kortet. Dette kan f.eks. bruges i forbindelse med konfliktsøgning og formular, men det kan også være relevant i forbindelse med integration til andre systemer
 • filter - Filtrer hvilke objkekter der skal vises i kortet, lister m.m
 • flow - Brug Septimas højdeservice, til at se hvilken vej en væske flyder. Det kan f.eks. bruges til at se hvor, der skal sættes ind, hvis en gylletank lækker eller en tankvogn forulykker. Anvendelsen af denne funktion kræver at man har tilkøbt adgang til Septimas højdeservice.
 • form - Formular til indsamling af data fra brugerne
 • fullextent - Tilføjer en knap, så det er nemt for brugeren at komme tilbage til det sted hvor kortet startede
 • fullscreen - Få kortet vist, så det fylder hele skrærmen
 • googlestreetview - Vis Google Street View for et givent punkt i kortet
 • hover - Få vist en simple infoboks når musen føres over objekter i kortet
 • html - Tilføj indhold til din hjemmeside ud fra data. Det kan bruges til at vise forklaringer, billeder m.m. på siden ud fra indlæste data
 • image - Vis et billede på din hjemmeside. Det kan f.eks. bruges til at vise en generel signaturforklaring
 • info - Få vist en infoboks når brugeren klikker på et objekt i kortet
 • kommuneplan - Hent oplysninger direkte fra Plandata.dk og få oplysingerne vist så de er til at forstå for brugeren
 • layerfilter - Få et ekstra niveau i lagvælgeren. Der tilføjes en række overornede knapper. Når brugeren klikker på en knap, så vises de lag, der hører til denne knap. De andre lag skjules
 • layerswitch - Almindelig lagvælger med mulighed for at tilføje grupper m.m
 • layertoggle - Skift baggrundskort i stil med Google Maps
 • locate - Zoom til data. Det kan f.eks. bruges til at vise et kort, der er zoomet ind på en bestemt børnehave. Men det kan også bruges til at zoome ind til et bestemt område i kortet ud fra et ID
 • location - Zoom til brugerens aktuelle GPS position. Kan bruges til blot at flytte kortet til et relevant sted, men positionen kan også bruges til at foretage en konfliktsøgning
 • measure - Tilføj et måleværktøj til kortet, så det er muligt at måle afstande og arealer
 • overlay - Skal brugeren aktivere kortet inden brug? Dette er specielt hensigtsmæssigt i forbindelse med scroll på mobile enhender, men også når brugeren scroller med musehjulet. Her vil denne funktion forhindre, at der hovedløst zoomes eller panoreres i kortet
 • print - Udskriv kortet som PDF
 • route - Find de nærmeste objekter i kortet ud fra f.eks. en adresse, brugerens aktuelle position eller et klik i kortet
 • routing - Beregn ruter mellem to punkter i kortet. Det er muligt at klikke i kortet eller søge et punkt via søgefeltet
 • search - Søgning på flere ting, herunder adresser, stednavne, lokale data m.m. Funktionen bruger Septima Search, og alt hvad der kan søges i via Septima Search, kan der søges i her
 • showpoint - Få et simpelt kort med markering af en adresse eller en koordinat
 • story - Fortæl en historie med dine data. I stedet for blot at vise en masse prikker på et kort, kan man med denne funktion guide brugeren gennem oplysingerne
 • swipe - Sammenlign to lag i kortet vha. "Swipe" funktionen.
 • table - Vis data som en liste. Det er specielt anvendeligt hvis man gerne vil gøre sine data tilgængelig for synsbesværede og andre handicappede. Hvis listen vises sammen med et kort, er der interaktion mellem listen og kortet. Det betyder at når brugeren klikker på et objekt i kortet, scolles der til objektet i listen og der kommer en markering i listen. Hvis man klikker i listen, zoomes der til objektet i kortet
 • upload - Giver brugeren mulighed for at indlæse egne data i kortet. Dette kan f.eks. bruges hvis man vil se hvordan egne data ser ud.
 • zoomtolayer - Zoom til data i kortet. Det er f.eks. hvis data ændrer sig, så vil denne funktion sikre, at startudsnittet altid er det rigtige, når kortet vises

Tilgængelighed


I Septima har vi fokus på at Septima Widget skal være tilgængelig for alle. Vi har eksempelvis gjort det muligt at man kan navigere i kortet uden brug af mus og at man kan gøre data tilgængelig for en skærmlæser. Tilgængelighed er dog meget mere end det, og handler også om farver, kontraster og meget mere.

Farver, fonte og størrelser på tekst arves som udgangspunkt, fra den side, hvor Septima Widget indsættes. Det betyder at en link vises på samme måde inde i f.eks. en infoboks, som den gør på resten af siden. Indholdet i infoboksen, listevisningen m.m. kan tilpasses til præcist det behov, som I har. Herved er det muligt for jer, på HTML-niveau, at styre hvordan præsentationen af jeres data, gøres tilgængelig for alle på den bedst mulige måde.

Indholdet i kortet styrer I selvfølgelig også selv i Septima Widget. Der er mulighed for, at I selv kan tilføje præcist det baggrundskort, der passer til løsningen. Tilsvarende kan I også selv bestemme hvilke ikoner og deres farver, jeres data vises med. Dette kan have stor betydning for tilgængeligheden af kortet. Det handler bl.a. om at sammensætte de rigtige farver og ikoner, så det er muligt at skelne dem fra hinanden.

Vil du vide mere


Seneste version af Septima Widget er version 2.22.3. Se hvad der er sket i de enkelte version her.

Skriv til kontakt@septima.dk for priser på modulerne og yderligere informationer