Konfliktsøgning med zoom

Når brugeren vælger noget via søgefeltet, foretages der en konfliktsøgning. Hvis man rammer noget via konflitksøgningen, zoomes der til objektet i kortet. Dette kan f.eks. bruges til Find mit valgsted eller Find min skole.

Lokalplaner

Søg efter en adresse og se hvilken lokalplan, der gælder for netop denne adresse. Planen vises ved siden af kortet med et link til plandokumentet. Derudover zoomes der ind til planen i kortet.