Konfliktsøgning uden geometri

Benyt attributter på det der er søgt med til at foretage konfliktsøgningen ud fra. Det kan f.eks. være et ID eller en anden værdi.

Jordstykke for en given adresse

Til at udføre dette opslag benyttes oplysinger omkring adressen til at slå op i en service, der ikke understøtter geometri.

Vælg en adresse

Flere lignende eksempler