Data fra WKT

Hent data fra et hvilken som helst datastruktur hvor geometrien er defineret som WKT

Flere lignende eksempler