Data fra GeoJSON streng

Hent data fra et hvilken som helst datastruktur hvor geometrien er defineret som GeoJSON men som tekst i stedet for et objekt.

Flere lignende eksempler