Streaming af FlatGeobuf fil

Data hentes fra en statisk fil på flere Gb. Kun relevate data hentes når de skal bruges og derfor er det hurtigt.