Geokeys

Viser WMS lag med info og geometri-highlight ved click. Data fra non GIS REST json service og adresser fra WFS mwd json output

Karsten

Flere lignende eksempler