Scroll til infoboks

Hvis infoboksen f.eks. er placeret under eller over kortet, er det muligt at få browseren til at scrolle til boksen, når objektet vælges i kortet. Herved gøres brugeren opmærksom på at der vises noget information et andet sted på siden

 

Flere lignende eksempler