Info med POST

Brug POST når data hentes. Derudover ligger templaten i en fil i stedet for i konfigurationen

Flere lignende eksempler