Info med foruddefineret template

Benyt en af de foruddefinerede templates til f.eks. info popup. Brug f.eks. 'namedtemplate': '#popup001' som i eksemplet her.
Det er muligt at angive hvilke attributter der skal med, men det er også muligt at angive dem, der ikke skal med. Hvis både 'excludeAttr' og 'includeAttr' udelades kommer det hele med.
Hvis ikke 'title' angives, vælges den første attribut som overskrift.
Som det ses af eksemplet, er det muligt at håmndtere links specielt. Derudover er det stadig muligt at håndtere sammensatte værdier.

Flere lignende eksempler