Join data

Berig data fra en service med lokale data. Dette kan f.eks. bruges til at tilføje informationer fra kodelister eller blot at berige en ekstern service, som man ikke selv har kontrol over. Derudover kan give en højere grad af genbrug ved at de samme data bruges i forskelige sammenhæng.