Lagenes rækkefølge

Angiv hvilke lag, der skal tegnes øverst i kortet uafhængigt af lagvælgeren. I dette eksempel tegnes det Grå Skærmkort oven på Ortofoto fordi Ortofoto har et mindre zIndex