Lagvælger med grupper

Hvis der er mange lag, er det rart, hvis der er en form for gruppering af lagene i lagvælgeren. De enkelte grupper kan foldes sammen. Derudover er det muligt at få vist antallet af lag samt antallet af tændte lag i gruppen. Dette kan styres pr. gruppe.

Flere lignende eksempler