GetLegendGraphic i lagvælgeren

Hent signaturen direkte fra kilden via GetLegendGraphic eller ved blot at indsætte et billede

Flere lignende eksempler