Zoom til indtastet geometri

Start kortet ved at zoome ind til en specifik position ud fra URL-parameter. Kald for eksempel siden med ?x=722115&y=6178906&zoom=5 eller med ?wkt=POINT(722115 6178906)
Det er også muligt at indtaste en geometri og få den vist i kortet. Det kan være WKT, GeoJSON, en koordinat eller en BBOX.

Flere lignende eksempler