Kortfunktioner

Med mapcontrols er det muligt at styre, hvordan interaktionen i kortet skal være. Det er for eksempel muligt at disable zoom med musehjulet eller vise en målestok i kortet. Følgende navigationsfunktioner kan deaktiveres eller aktiveres: mouseWheelZoom, dragRotate, shiftDragZoom, doubleClickZoom, dragPan, pinchZoom, pinchRotate, keyboard og scaleline.

Flere lignende eksempler