Mål afstand og areal

Mål hvor langt der er i kortet eller hvor stort et areal er ved at tegne

Flere lignende eksempler