Udskriv med en service

Brug en service til at generere et PDF-dokument med.