Søgemarkering hentes fra service

Søg efter en adresse og få markeret ejendommen, der hører til adressen i kortet. Dette eksempel bruger DAWA samt adressesøger og Geonøgler fra Kortforsyningen til at finde geometrien. Men det kunne også være en anden service, der blev benyttet.

Flere lignende eksempler