Data fra Excel

Det er muligt at læse en Excel fil direkte og få data vist. Hvis geometrien findes i en kolonne i form af WKT eller to kolonner med hhv. x og y, kan det benyttes til at få vist i et kort.

Flere lignende eksempler