Style fra fil

Hent style fra en ekstern kilde. Herved kan den samme style genbruges i flere lag eller konfigurationer

Flere lignende eksempler