Skraveringer

Brug skravering til at udfylde flader i kortet. Der findes en række forskellige skraveringer, hvor det er muligt at styre farve, linjetykkelse, vinkel mv. Se mere under fillpattern i dokumentationen.

Flere lignende eksempler