Style fra data

Brug værdier fra data til at styre hvordan de skal vises i kortet. I dette eksempel findes der en attribut, der indeholder farven som hver række skal have, Denne værdi kan bruges direkte som 'color' i konfigurationen.

Flere lignende eksempler