Zoom til data

Få kortet til at starte med at vise det kortudsnit, som indeholder alle data. Dette er specielt hensigtsmæssigt, hvis data ændrer sig, og man derfor ikke kan angive et fast startudsnit.
Eksemplet viser ligeledes, hvordan data kan tilføjes direkte i konfigurationen.