Min Jagt

Om Min Jagt

Bag Min Jagt står Jens Dam Pedersen og virksomheden Septima. Jens er en erfaren jæger og friluftsmand og Septima er eksperter i digitale kort og løsninger baseret på data.

Min Jagt bygger på offentlige kortdata. Matrikelkortet fra Geodatastyrelsen. Luftfoto og kortbaggrund og adresser er fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Min Jagt viser din position på kortet ved hjælp af din telefons teknik til at bestemme din lokation ved hjælp af satellit-signaler (GPS). Din faktiske position kan derfor afvige fra den viste.

Min jagt skærmbilleder

Læs mere om Min jagt og se hvordan du henter app’en på vores Min Jagt - Case-side

Bemærk

At matrikelkortets skellinjer er vejledende og kan afvige fra den faktiske grænse mellem to ejendomme. Er der tvivl om et skels beliggenhed og dette ønskes fastlagt, henvises til en praktiserende landinspektør.

Af tekniske grunde kan der være uoverensstemmelser mellem luftfoto og de viste matrikelskel. Markarbejde, rydninger, byggeri og andre aktiviteter kan også have ændret de forhold, der vises i luftfotoet.

Min Jagt lagrer kun dine valg og gemte jagter lokalt på din egen telefon eller tablet. Dine personlige oplysninger lagres ikke centralt og videregives ikke. Din position bruges kun til de nødvendige opslag i de offentlige datakilder og lagres ikke.