Rekreativ infrastruktur

Septima dataunderstøtter etableringen af nyt cykelnetværk

case
Rekreativ infrastruktur eksempelbillede

Udvikles for

Dansk Kyst- og Naturturisme

Type

Dataunderstøttelse

Årstal

2021

Et nyt, knudepunktsbaseret cykelnetværk skal fremme cykelturismen i Danmark - og Septima er med.

Dansk Kyst og Naturturisme og tre kommunesamarbejder har allerede sat udviklingsprocessen i gang. Septimas opgave er at understøtte arbejdet med de bedste geografiske data.

Projektet er inspireret af gode erfaringer fra bl.a. Belgien og Holland, hvor tilsvarende netværk har eksisteret i mange år. I Danmark er det ambitionen, at en datadrevet tilgang skal forkorte udviklingsperioden, give hurtigere resultater og sikre god drift og vedligeholdelse. Det er derfor også en del af opgaven at foreslå en robust it-arkitektur og fast organisatorisk forankring.

I projektet udnytter vi i Septima hele vores vifte af ekspertise inden for offentlige data, avanceret databehandling og geografisk infrastruktur.

Gå til projektet