Rekreativ infrastruktur

Rekreative data til et nyt cykelnetværk

case
Rekreativ infrastruktur eksempelbillede

Udvikles for

Dansk Kyst- og Naturturisme

Type

Dataunderstøttelse

Årstal

2021-2023

Et nyt, knudepunktsbaseret cykelnetværk, som skal fremme cykelturismen i Danmark, er under opbygning. Inspirationen til netværket kommer fra Belgien og Holland, hvor tilsvarende netværk baseret på et stort antal skiltede og nummererede knudepunkter har været en succes i mange år.

I Danmark var det en særlig ambition at data kan forkorte udviklingsperioden, give hurtigere resultater og sikre god drift og vedligeholdelse. Septima har haft ansvar for at fremskaffe de mange relevante støttedata til processen. Herudover har vi rådgivet projektet ud fra vores ekspertise i kravene til en robust data-infrastruktur, god forankring af fælles data og perspektiverne i åbne data-økosystemer.

Gå til projektet