Arealeditering

Avanceret og brugervenlig ajourføring af landets arealdata

case
Arealeditering eksempelbillede

Udviklet for

Danmarks Miljøportal, DMP

Type

Web-løsning

Årstal

2020-

State-of-the-art værktøj, der understøtter kommunernes, regionernes og statslige myndigheders administration af Danmarks Arealinformation, som håndterer alle centrale geografiske data om miljø, natur og andre arealinteresser.

Arealeditering har derfor et stort antal brugere inden for forskellige fagområder - således at hver bruger har ansvar for at vedligeholde data inden for “sit område”. Der er derfor store krav til løsningens autencitet og sikkerhed.

Arealeditering er baseret på en Azure cloud platform og anvender anerkendte og velafprøvede open source teknologier og standarder, herunder PostgrSQL og OpenLayers.