ERNST

Nyregistrering af 400.000 erhvervsbygninger til vurderingen

case

Udviklet for

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Type

Web-løsning

Årstal

2017-

I forbindelse med forberedelserne af det nye ejendomsskattesystem skulle Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (tidligere SKAT) registrere en række nye oplysninger om ca. 400.000 erhvervsbygninger. Septima har udviklet den it-løsning, der har gjort det muligt at løse opgaven - til tiden - og få oplysningerne indberettet til Bygnings- og Boligregisteret, BBR.

Støttesystem for Erhvervs-nyregistrerering (ERNST), er et velafprøvet og lettilgængeligt sagsbehandlingssystem, som giver den bygningssagkyndige sagsbehandler overblik over opgaverne og deres fremdrift. Mange sager kræver adgang til flere datakilder og systemer end BBR og fx direkte kontakt til bygningernes ejer eller administrator.

En sag kan derfor strække sig over lang tid, hvilket stiller store krav til løsningens systematik og brugervenlighed.