GeoDK

Geografisk produktionssystem, der kortlægger Danmark

case

Udviklet for

GeoDanmark

Type

Kortproduktion

Årstal

2018 -

GeoDK er et moderne, state-of-the-art produktionssystem til den detaljerede, offentlige kortlægning af Danmark. Løsningen har 1000+ brugere i stat og kommuner og håndterer ca. 20.000 sager hver måned. Databasen har godt 50 mio. geografiske objekter fordelt på 80 objekttyper. Data følger en specifikation med ca. 2.800 regler, som er implementeret i en stærk regelmotor.

GeoDK er sags- og rollestyret og har en webklient med avancerede, men let tilgængelige redskaber, som gør det nemt at nytegne eller rette kortets geografiske objekter. Alt afvikles på en moderne cloud-platform og anvender anerkendte, internationale geodata-teknologier og -standarder.