GeoFA

Fælles datamodel og -standard for kommunernes geografiske fagdata

case
GeoFA eksempelbillede

Udviklet for

GeoFA-samarbejdet

Type

Datamodel, implementering

Årstal

2021 -

Geografiske Fagdata i GeoDanmark (GeoFA) er et koncept for standardisering af og adgang til kommu­nale data, som ikke ligger i fagsystemer eller andre fælles data­baser. GeoFA skal give kommunerne større frihed fx i valg af leverandør, fordi data er standardiseret. Hertil kommer mulighederne for stordrift, når data er til rådighed i GeoFA på tværs af kommunegrænser.

Septima har været rådgiver og udvikler på GeoFA siden projektet startede for år tilbage under navnet Fælles Kommunale Grunddata (FKG). Senest har Septima i 2021 designet en opdateret GeoFA datamodel og database, som rummer 14 hoved-emneområder med i alt 104 datasæt.