KAMP

Geografisk værktøj til klima- og miljømedarbejderne

case
KAMP eksempelbillede

Udviklet for

Miljøstyrelsen, Danmarks Miljøportal

Type

Web-løsning

Årstal

2020 -

KAMP står for “Klimatilpasning- og Arealanvendelsesværktøj til Miljø- og Planmedarbejdere”. KAMP er et kortbaseret værktøj, som - på tværs af fagområder - understøtter kommunernes samarbejde om klimatilpasning.

Kortet i KAMP kan bruges til meget hurtigt at simulere konsekvenserne af klimaforandringer og væsentlige vejrhændelser, som fx forhøjet vandstand, skybrud og oversvømmelser fra vandløb. Alle parter har således en fælles adgang til information, data og værktøjer til planlægning af klimatilpasningen.

Se løsningen