Klima-Lavbundskortet

Screeningsværktøj til Klima-Lavbundsordningen

case
Klima-Lavbundskortet eksempelbillede

Udviklet for

Miljøstyrelsen og DMP

Type

Kort-løsning

Årstal

2022

Klima-Lavbundskortet er et screeningsværktøj, der kan anvendes til at finde arealer med størst potentiale for udtagning gennem tilskudsordningen Klima-Lavbund.

Løsningen modtog i november 2022 “Geodataprisen”. Prisen uddeles hvert år son hele geodatabranchens anerkendelse af en løsning eller idé, der demonstrerer innovativ og nyttig brug af kort- og geodata.

Klima-Lavbundskortets overordnede mål er at levere et værktøj, der nemt og hurtigt giver brugeren en indikation af, om et areal har potentiale for udtagning under Klima-Lavbundsordningen. Værktøjet er målrettet mulige ansøgere af Klima-Lavbundsordningen, herunder lodsejere, kommuner og fonde, men det er tilgængeligt for alle interesserede. Brugeren af værktøjet vil få et hurtigt indblik i, om et areal umiddelbart opfylder kriterierne for ansøgning af Klima-Lavbundsordningen, herunder arealstørrelse og andel overlap med kulstofholdige jorde. Klima-Lavbundskortet indikerer yderligere om arealer understøtter eventuelle synergieffekter og/eller inkluderer konflikter.

Værktøjet er baseret på offentligt tilgængelige data, scenarier og modeller udarbejdet på landsdækkende niveau og har udelukkende vejledende karakter. Miljøstyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for informationerne fra værktøjet, herunder mangelfulde eller ukorrekte informationer. Data som indgår i værktøjet er produceret af flere forskellige aktører og ikke nødvendigvis med henblik på ansøgning af Klima-Lavbundsordningen. Under nogle datasæt er link til metadata, hvor brugeren kan læse mere.

I it-udviklingen af løsningen har Septima sammen med Globeteam forstået design og udvikling af både frontend og backend.

Prøv screeningsværktøjet her